Nyt center skal hjælpe pårørende til mennesker med psykiske lidelser

23-04-2019

Der kan nu søges om 11 millioner kroner til at oprette et nyt nationalt kompetencecenter. Det skal være med til at skabe bedre hjælp til de børn og unge, der er pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

En særlig udsat, men ofte overset gruppe af pårørende, er børn og unge, der har forældre eller søskende med en psykisk lidelse.

Derfor blev partierne bag den politiske aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-22 enige om, at der skulle afsættes i alt 11 millioner kroner til at oprette og drive et nyt nationalt center med fokus på tidlig hjælp til netop denne gruppe af børn og unge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er jo desværre ofte sådan, at børn og unge, der har forældre ellers søskende med psykiske lidelser, kommer til at føle sig alene. Hvis de ikke får den hjælp og støtte, de har brug for, risikerer problemerne at vokse. Derfor skal vi også have stablet centeret her på banen hurtigst muligt, så vi kan give børnene og de unge en bedre hjælp tidligere end vi kan i dag.

Det kommende kompetencecenter skal arbejde med at indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke de relevante fagpersoners kompetencer, når det kommer til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind med hjælp til børn og unge, der er pårørende for mennesker med psykiske lidelser. Derudover skal der være mere opmærksomhed på familien frem for barnet alene.

OM PULJEN:

Puljens overordnede formål er at understøtte, at børn og unge, som er pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, i højere grad får støtte til at håndtere situationen og forebygge udvikling af mistrivsel og på sigt psykiske lidelser.  På den baggrund skal der udvælges én aktør, der kan oprette og drive et nationalt kompetencecenter for børn som pårørende, eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området.

Der er samlet afsat 11 mio. kr. for perioden 2019-2022.
Læs mere om puljen hos Sundhedsstyrelsen her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet