Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 32 mio. til styrket indsats på epilepsiområdet

04-04-2019

Patienter med epilepsi skal have bedre behandling og udredning, og de unge skal hjælpes mere i overgangen fra børnebehandling til voksenbehandling.

For mange mennesker med epilepsi får ikke den behandling, som de har behov for. En tredjedel af patienterne bliver ikke hjulpet af medicin. De skal tidligere end det sker i dag henvises til yderligere udredning og behandling.

Derfor afsætter regeringen og Dansk Folkeparti 32 mio. kr. til en række konkrete initiativer bl.a. nye kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og forbedret indsats overfor unge med epilepsi.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal hjælpe mere og tidligere, så livet med epilepsi bliver mere tåleligt. Målet med initiativerne er blandt andet at løfte udredningen og behandlingen i hele landet. Så flere får et liv uden anfald og kan undgå de store problemer, der følger med et liv med epileptiske anfald.

Ellen Trane Nørby fortsætter:

Vi skal også støtte de unge mere, når de overgår til voksenbehandlingen. Det har betydning for den enkeltes sygdomsudvikling.

Penge til Epilepsihospitalet Filadelfia

De 32 mio. kr. kommer sundhedspuljen fra Finansloven 2019 og initiativerne flugter med en række af de initiativer, som Sundhedsstyrelsen anbefalede i efteråret med Eftersyn af indsatsen mod epilepsi. Der afsættes bl.a. i alt 17 mio. kr. til Epilepsihospitalet Filadelfia til udbredelse af viden om epilepsi og styrket fokus på overgang fra barn til voksen.

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) siger:

Epilepsi er et område, vi i Dansk Folkeparti har haft fokus på længe. For os er det afgørende, at vi sætter ind så tidligt som muligt med en effektiv behovsanalyse for at skabe et godt liv med færrest mulige gener, og netop derfor er det også afgørende, at unge for en glidende overgang til voksebehandlingen, således at sygdommens virkninger på hverdagen reduceres mest muligt. Det drejer sig for os om, at patienterne i videst muligt omfang kan leve et helt normalt liv uden funktionsnedsættelser som følge af alvorlige anfald.

Der afsættes i alt 32,3 mio. kr. til følgende initiativer:

Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.)

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk Neurologisk Selskab kan udarbejde kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau samt kriterier for henvisning til epilepsikirurgi.

Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.)

Der tildeles Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr.  i 2021 til udarbejdelse af tværsektorielle forløbsprogrammer/forløbsbeskrivelser for mennesker med epilepsi. Forløbsprogrammerne/forløbsbeskrivelserne udarbejdes evt. for udvalgte målgrupper ud fra en vurdering af den specifikke målgruppes behov.

Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)

Der prioriteres 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til, at Epilepsihospitalet i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder.

Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (12 mio. kr.)

Der prioriteres 3 mio. kr. årligt i 2019 – 2022 til projekter, hvor Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med regionerne udvikler og afprøver løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi, så overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, der kendetegner patientgruppen. Der vil også være fokus på videndeling og udbredelse af løsningerne. 

Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.)

Der prioriteres 2 mio. kr. årligt i 2019 – 2020 og 3 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til regionale og kommunale projekter vedr. tværfaglig funktionsevnevurdering målrettet personens specifikke behov og at det vurderes om de har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Statusevaluering af indsatsen (1 mio. kr.)

Der prioriteres 1 mio. kr. i 2022 til Sundhedsstyrelsen med henblik på at foretage en statusevaluering af indsatsen.