Sundheds- og Ældreministeriet har ansat Bettina Lundgren som direktør for Nationalt Genom Center

30-04-2019

Det bliver en kvinde med en stærk lederprofil og et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, som bliver direktør for Nationalt Genom Center.

Bettina Lundgren er speciallæge i klinisk mikrobiologi og dr. med. Hun har siden 2010 været centerdirektør på Rigshospitalets Diagnostiske Center, hvor hun også har været leder af store regionale og tværregionale opgaver. Derudover har hun i en årrække været ledende overlæge på Hvidovre Hospital, og på Statens Serum Institut og har samlet over 19 års ledererfaring i sundhedsvæsnet.

Bettina Lundgren skal som direktør for Nationalt Genom Center i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen etablere og implementere en ny, national infrastruktur, der skal understøtte arbejdet med at udbrede personlig medicin i Danmark. Personlig medicin er medicinsk behandling, der er nøje tilpasset til den enkelte patients genetiske profil. Særligt inden for kræft og sjældne sygdomme giver personlig medicin allerede nu mulighed for en mere skræddersyet behandling, mens diagnostikken og behandlingen af en række andre sygdomme – fra hjertet, psykiatri til immunsvækkelse og sjældne sygdomme – forventes at forbedres væsentligt over de næste år ved en detaljeret kortlægning at vores gener.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Jeg er glad for, at vi nu har ansat Bettina Lundgren som direktør for Nationalt Genom Center. Hun er en stærk faglig kapacitet og vil med sin store viden og erfaring fra sundhedsvæsenet kunne udvikle Nationalt Genom Center, så det understøtter, at vores sundhedsvæsen i højere grad kan behandle ud fra viden om en patients gener. Dermed får vi en bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger.

Bettina Lundgren tiltræder stillingen som direktør for Nationalt Genom Center pr. 1. september 2019:

Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven. Potentialet i den nationale strategi er meget stort. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at binde regionerne sammen, så gener og data kan komme patienter og borgere til gavn i hele Danmark.