Sundhedsminister glæder sig over lægeprognose

12-04-2019

Der mangler læger mange steder i Danmark og inden for en række specialer. Derfor glæder det sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at en ny prognose spår, at der vil være knap 8.000 flere speciallæger i 2040.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har tidligere kaldt lægemanglen i Danmark for en tikkende bombe under det danske sundhedsvæsen.

Derfor glæder det hende også, at Sundhedsstyrelsen i en ny lægeprognose spår, at antallet af læger vil stige med 7.958 speciallæger i 2040 – det svarer til en stigning på 49 procent i forhold til 2018.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Uden lægerne kunne vores sundhedsvæsen ikke hænge sammen. Derfor er det så uhyre vigtigt, at vi sikrer det rette antal læger til det stigende antal patienter. Med det in mente kan jeg ikke andet end at glæde mig over, at udviklingen fortsat ser ud til at gå i den rigtige retning med flere læger i fremtiden.

Flere faktorer gør, at man tør være optimistiske. For eksempel viser lægeprognosen, at tilgangen til medicinstudiet er tredoblet siden 1990, antallet af autorisationer er generelt steget gennem de seneste år, og lægerne bliver også hurtigere speciallæger end tidligere.

Regeringen vil uddanne flere læger

Den ellers positive lægeprognose betyder desværre ikke, at lægemanglen er aflyst. Over 70 procent af landets praktiserende læger har i øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi bliver nødt til at klø på, og det er også derfor, at vi med sundhedsreformen har sat gang i en række initiativer, der skal sikre flere læger både her og nu og på den lange bane.

På den lange bane har regeringen i 2018 besluttet at øge optaget på medicinuddannelsen med mere end 250 studiepladser. Og antallet af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i almen mediccin er også blevet øget markant med sundhedsreformen, så der kan blive uddannet flere speciallæger i almen medicin.

Det skal være attraktivt at være læge

Men det er ikke nok blot at øge optaget på uddannelserne. Regeringen har derfor også skruet på nogle knapper for at gøre det mere attraktivt for både unge og ældre læger at være praktiserende læge.

De såkaldte akkrediteringsregler for ældre læger i almen praksis er blevet fjernet, sundhedsministeren har godkendt sammenhængende uddannelsesforløb i en række forskellige specialer hele landet [evt. link], og regeringen og Dansk Folkeparti har med Nærhedsfonden afsat 8,5 milliarder kroner ekstra til det nære sundhedsvæsen, som kommer til at have stor betydning for almen praksis.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Selvom prognosen spår flere læger, så skal vi jo stadig sørge for geografisk spredning, så det ikke er bopælen, der afgør, om lægen har tid til dig som patient. Derfor arbejder vi også for at gøre det mere attraktivt at være læge – både generelt, men især også i områder, hvor der i dag er stor mangel.

FAKTA – tal fra lægeprognosen hovedscenarie:

Antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,8 til 3,8 pr. 1.000 indbyggere frem mod 2040.

  • Antallet af speciallæger i almen medicin forventes at stige med 51 procent fra 4909 i 2018 til 7427 i 2040
  • Antallet af psykiatere forventes at stige med 38 procent fra 942 i 2018 til 1298 i 2040
  • Antallet af gigtlæger (reumatologer) forventes at stige med 78 procent fra 275 i 2018 til 490 i 2040
  • Antallet af neurologer forventes at stige med 60 procent fra 432 i 2018 til 691 i 2040
  • Antallet af røntgenlæger (radiologer) forventes at stige med 50 procent fra 664 i 2018 til 996 i 2040

Find endnu flere tal i lægeprognosen her.