Fem nye indsatser skal forbedre livet for udsatte og mennesker med handicap

15-12-2019

Folketingets socialordførere har sat fem nye initiativer i gang for 90 mio. kr., der skal give viden om og udvikle metoder, der virker i socialpolitikken.

Nu får børn, unge og voksne med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser og mennesker med misbrug hjælp til en bedre hverdag.

Det skal fem nye initiativer under næste års Udviklings- og Investeringsprogrammer blandt andet sikre.

Formålet er dels at få viden om, hvad der virker i socialpolitikken. Dels at sørge for, at den viden bliver brugt til gavn for udsatte børn, unge og voksne såvel som mennesker med handicap.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vores velfærdssamfund hjælper ikke udsatte mennesker godt nok i dag. Derfor skal vi udvikle nye metoder og viden til at føre en stærkere socialpolitik. Med Udviklings- og Investeringsprogrammerne sætter vi nu fem nye indsatser i gang, så for eksempel unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD eller voksne med misbrug og psykiske vanskeligheder kan få bedre støtte. Det betaler sig at investere i mennesker. Jo mere viden, vi får, jo bedre kan vi investere. Den viden skal initiativerne være med til at sikre.”

- Astrid Krag

De fem nye initiativer skal foregå på områder, som kommunerne finder udfordrende – og hvor hjælpen derfor kan blive bedre.

I alt bliver der med de fem nye initiativer brugt 90 mio. kr. i årene 2020-2023. Flere af dem kan i sidste ende komme til at indgå i videns- eller erfaringsdatabaserne i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen kan give et billede af, hvilke indsatser der betaler sig økonomisk.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”De fem indsatser kan komme til at gøre en stor forskel for nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund. Erfaringerne skal videre til andre kommuner og fagfolk, så vi kan få lappet de huller, der er i vores velfærdssamfund.”

- Astrid Krag

Fakta: De fem initiativer

  • Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse
  • Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær
  • Screening for viden om rusmiddelbehandling til de mest belastede unge med samtidigt misbrug og psykiske vanskeligheder og/eller komplekse problemer
  • Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud
  • Udbredelse af mestringsindsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse og lignende problemer

Fakta om Udviklings- og Investeringsprogrammerne

Formålet med Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP’erne) er at understøtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som kommunerne efterspørger. Det sker bl.a. med henblik på at sikre, at kommunernes indsatser til udsatte mennesker og mennesker med handicap gør en reel positiv forskel.

UIP’erne bidrager til videreudviklingen af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). De dokumenterede effekter fra udviklede metoder under programmerne tilføjes så vidt muligt i SØM’s vidensdatabase. Dermed kan kommunernes beregninger i SØM tage udgangspunkt i et mere solidt vidensgrundlag.

Ministeren og ordførerne for kredsen af partier bag UIP’erne tager årligt politisk stilling til, hvordan midlerne under programmerne skal bruges. Det sker efter indstilling fra en faglig styregruppe med deltagelse af kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner.

Der er samlet afsat ca. 500 mio. kr. på finansloven til Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet. De udmøntes over fire år. Midlerne er permanente.

Foruden de fem nye indsatser er der i alt sat 16 initiativer i gang under Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Læs mere om SØM-modellen på Socialstyrelsens hjemmeside
 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)