Ny national handleplan skal sikre et røgfrit liv for børn og unge

18-12-2019

National handleplan mod børn og unges rygning skal sætte en stopper for unges rygning med en bred vifte af initiativer, der blandt andet omfatter skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker. Sammen med finanslovens løft af prisen til 60 kroner for en pakke cigaretter og stærkere indsatser på kontrol og rygestop er handleplanen et afgørende kursskifte i en helhjertet kamp mod den største helbredstrussel mod børn og unge.

Hver dag begynder 40 danske unge at ryge, og tallet er stigende. Fire ud af fem rygere starter, før de er 18 år. Derfor er forebyggelse af rygning blandt børn og unge i fokus i ambitiøs og flerstrenget handleplan på tobaksområdet, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet står bag.

Magnus Heunicke siger:

Det her er et afgørende skridt for folkesundheden. Handleplanen skal nemlig effektivt sætte en stopper for, at børn og unge starter med at ryge, for hvis de fortsætter med at ryge som voksne, så ved vi, at næsten hver tredje af dem vil dø af det. Samtidig skaber rygning stor ulighed i sundhed. Nu sætter vi ind med massiv handling og gennemfører det, som i årevis har været på ønskelisten hos patientorganisationer og fagfolk.

Det hele på en gang

Med aftalen bliver tobakken gemt væk i butikkerne, der bliver indført standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter for at undgå, at de forskellige mærker og symboler tillægges særlige egenskaber eller knyttes til forbilleder mv.  Indsatser som røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser, strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge. Samtidig skal forbud mod salg af e-cigaretvæsker med alle andre smage end tobak og mentol forhindre, at e-cigaretterne bliver en vej til nikotin og almindelige cigaretter for de unge.

Med finansloven for 2020 er det besluttet at give afgifterne på tobak et kæmpe nøk opad, så en pakke cigaretter kommer til at koste 60 kr. Samtidig er der med finansloven afsat en årlig bevilling på 5 mio. kr. til at styrke kontrollen af aldersgrænserne samt en årlig bevilling på 10 mio. kr. om året til rygestopkurser og rygestopmedicin, som skal understøtte udsatte borgere i at holde op med at ryge.

Det er kombinationen af alle initiativerne, der effektivt skal være med til at reducere andelen af unge rygere, der er markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer.

Magnus Heunicke siger:

Med aftalen gør vi det hele på en gang, og det er med til at gøre Danmark til et foregangsland. Jeg er taknemmelig for den brede opbakning til aftalen blandt hovedparten af Folketingets partier. Samtidig ser jeg frem til at samarbejde med centrale aktører om at få det ud over rampen. For jeg oplever, at der er en stærk opbakning på skolerne, i detailhandlen og i samfundet generelt til at få ændret rygekulturen. Det er vigtigt, for regler og påbud kan ikke gøre det alene. Vi skal alle hver især se det som en bunden opgave at medvirke til at gøre rygning usmart blandt børn og unge. Vi skal få dem til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tænder den første cigaret.

Læs mere her i aftaleteksten.

12 faktaark om rygning (pdf):

  1. Tobak væk fra disken
  2. Skærpet reklameforbud
  3. Neutrale pakker
  4. Røgfri skoletid
  5. Forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter og tobak  
  6. Regulering af nikotinprodukter
  7. Styrket alderskontrol og strengere straffe
  8. Vandpiber - Strammere regler og hårdere straf
  9. Hjælp til rygestop
  10. Effekt af national handleplan mod børn og unges rygning
  11. Initativer på tobaksområdet og prisudvikling siden år 2000
  12. Overblik over regulering af produkttyper

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet