Ny undersøgelse viser, at 17 procent af unge mænd har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner

16-12-2019

Lattergasmisbruget blandt unge på gymnasie- og erhvervsskolerne er kortlagt for første gang som et led i Ung19-undersøgelsen med deltagelse af mere end 32.000 unge. Undersøgelsesresultaterne er alvorlige og kalder på konkrete initiativer, lyder det fra sundheds- og ældreministeren og erhvervsministeren.

Misbrug af lattergas til beruselse har de seneste par år set ud til at være et stigende problem blandt danske unge. Indtil nu har gader, der flyder med lattergaspatroner, været den mest synlige indikation på, at der var et problem.

Men en ny dataindsamling, som offentliggøres i dag, giver et mere præcist billede af problemets omfang og udbredelse.

Hovedkonklusionerne i rapporten viser bl.a., at 17 pct. af de unge mænd på erhvervsskolerne og gymnasierne har prøvet lattergaspatroner. 6-7 pct. af alle de adspurgte havde brugt lattergas inden for det sidste år. Næsten dobbelt så mange drenge som piger bruger det, og problemet er størst i Region Hovedstaden, hvor cirka hver fjerde unge mand har prøvet lattergas. Det er fire gange så mange, som blandt gymnasieeleverne i Nordjylland.

Konklusionerne understreger ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og erhvervsminister Simon Kollerup behovet for forebyggende initiativer, som regeringen præsenterer i dag.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Rapportens resultater viser, at alt for mange unge på ungdomsuddannelserne eksperimenterer med lattergas, og det skal vi have stoppet. For det er ikke ufarligt, som nogen måske tror. Giftlinjen har set en stigning i indberetning af skader på grund af lattergas. Misbrug af lattergas kan have alvorlige helbredskonsekvenser og kan i værste fald være livsfarligt.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Det udbredte misbrug af lattergas blandt unge er dybt bekymrende og kalder på handling. Vi skal have sat en stopper for de unges alt for lette adgang til lattergas. Derfor foreslår vi en række initiativer som kan dæmme op for problemet. Jeg vil nu indkalde partierne til drøftelser, og jeg håber virkelig, at de vil bakke op om vores forslag, så vi én gang for alle kan tage et opgør med de unges misbrug af lattergas.

Læs hele rapporten her

Risici ved inhalation af lattergas

Ved inhalation af lattergas presses ilten i lungerne ud, og det kan medføre en kvælningsdød. Inhalation af lattergas giver også risiko for forbigående eller varige hjerne- og nerveskader som fx følelsesforstyrrelser eller balanceproblemer, hvor man mister førligheden. Desuden kan det medføre psykiske og fysiske komplikationer for resten af livet.

Om undersøgelsen

Det er Steno Diabetes Center Copenhagen (på erhvervsskolerne) og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (på de gymnasiale uddannelser), der står bag undersøgelsen. Dataindsamlingen har fundet sted fra januar til juni i 2019, og elever over 15 år har besvaret spørgeskemaerne. I alt har 26.599 elever på de gymnasiale uddannelser og 6.119 elever på erhvervsskolerne medvirket, og besvarelsesprocenterne var henholdsvis 65 pct. (GYM) og 68 pct. (EUD). I denne analyse er der fokuseret på elever i aldersgruppen 15 til 25 år, da denne aldersgruppe kan sammenlignes på tværs af uddannelsesretninger.

Pressekontakt

Sundheds- og ældreministeren, pressetelefon: 21 32 47 27
Erhvervsministeren, pressevagt, pressetelefon: 91 33 70 07