Ældreminister Thyra Frank: Nyt lovforslag skal forebygge ensomhed blandt ældre

21-02-2019

Alle enlige ældre skal fremover have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Lovforslaget er en del af ældreministerens initiativer til at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Fremover skal enlige ældre nu også have tilbuddet, når de fylder 70 år.

Folketinget 1. behandler i dag ældreministerens lovforslag, som blandt andet skal være med til at opspore og forebygge ensomhed blandt ældre.

”Ensomhed blandt vores ældste medborgere er et alvorligt og desværre ofte overset problem. Alt for mange sidder alene uden overskud til at søge fælleskaber, og i de mest ulykkelige tilfælde ser vi ældre, der mister modet, lysten og troen på livet som følge af ensomheden. Det mener jeg, at vi alle hver især – men også som samfund – har et ansvar for at afhjælpe”, siger ældreminister Thyra Frank og uddyber:

”Der er tale om en helt frivillig håndsrækning til dem, der har lyst til at tage imod tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg. Nogle gange er det små ting, der skal til for at bryde en negativt mønster. Og jeg håber meget, at vi med dette lovforslag og de 100 mio. kr. årligt, vi fik afsat på årets finanslov til netop at modvirke ensomhed blandt ældre, vil gøre en reel forskel for nogle af vore mest sårbare ældre – nemlig dem, der ikke har nogen omkring sig.”

Det forebyggende hjemmebesøg kan eksempelvis bruges til at hjælpe den ældre videre til frivillige organisationer eller kommunale tilbud. Formålet er, at besøget kan bidrage med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som kan give større tryghed, trivsel og sundhed for den enkelte.

Med lovforslaget er lagt op til følgende:

  • Kommunerne skal tilbyde alle 70-årige, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg.
  • Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige.
  • Kommunerne skal tilbyde årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år (tidligere 80 år).
  • Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

For mere information:

Natasja Dybmose, presserådgiver, Sundheds – og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74, nmd@sum.dk