Ældres ønsker til overgangen til pensionistlivet

08-02-2019

Rapport fra Sundhedsstyrelsen giver indblik i, hvordan ældre selv opfatter overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse.

Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en rapport om, hvordan ældre opfatter overgangen fra arbejdsliv til pension.

18 ældre borgere med forskellig uddannelses- og jobmæssig baggrund, og som er på vej eller lige gået på pension, er blevet interviewet om deres forventninger. Samtidig har kommuner og interesseorganisationer leveret input.

Det fremgår blandt andet, at ældre mener, at det er afgørende, at man har et godt billede af, hvad overgangen indebærer, at overgangen sker på en værdig måde, og at man selv kan påvirke, hvornår og hvordan det sker.

Rapporten indgår som et bidrag til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle et fagligt oplæg til en ny national handlingsplan for ”Det gode ældreliv”.

Ældreminister Thyra Frank siger i anledning af rapportens offentliggørelse:

”Rapporten viser, at det er godt at forberede sig på pensionisttilværelsen – og det budskab kan jeg bakke 100 procent op om. Men at det ikke kommer af sig selv, viser rapporten jo også. Man kan med stor fordel i god tid inden pensioneringen gøre sig tanker om, hvordan man vil forlade arbejdsmarkedet og leve sit liv efterfølgende, hvor vil man bo, hvad skal dagene gå med, skal man opbygge nye fællesskaber og hvordan bliver økonomien. Rapportens vil bl.a. indgå i arbejdet med partnerskabet om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet, vi som led i satspuljeaftalen for 2019 afsatte midler til. Partnerskabet får deltagelse af de relevante aktører på området – herunder arbejdsmarkedets parter, ældreorganisationer og kommuner.”

Rapporten er udarbejdet af PwC på vegne af Sundhedsstyrelsen og indgår som fagligt oplæg til en ny national handlingsplan for ”Det gode ældreliv”, der er en del af Satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022.

Læs "Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv - Afrapportering".