Støtte til forskning i alternativ behandling

07-02-2019

Forskning i alternative behandlingsmetoder bliver kickstartet med finansiering af to projekter.

Effekten af kropsterapeutisk behandling af krigsveteraner med PTSD, og undersøgelser af sclerosepatienters brug af kosttilskud er to områder, som vil blive undersøgt i forskningsprojekter med støtte fra særlige puljemidler på Finansloven for 2018.

Her blev der afsat 4 mio. kr. til at støtte forskningsindsatser i alternativ/komplementær behandling. Puljen er målrettet forskningsindsatser, som har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser. Puljen blev opslået af Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret og ved fristens udløb var der indkommet fem ansøgninger. På baggrund af Innovationsfondens forskningsfaglige vurdering er to projekter fundet støtteværdige:

  • Patientforeningen Danmark: Kropsterapeutisk behandling af krigsveteraner med PTSD: et kombineret kvalitativt og RCT studie.
  • Scleroseforeningen: Samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturlægemidler blandt mennesker med multipel sclerose.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:

”Det er vigtigt, at vi bygger bro mellem sundhedsvæsenets og alternative behandleres indsatser. At vi lærer mere om, hvordan alternativ og komplementær behandling kan supplere og understøtte den konventionelle behandling, der tilbydes i sundhedsvæsenet. Samtidig understøtter vi en løbende kvalitetssikring og udvikling af komplementære/alternative behandlingsformer til gavn for brugerne af alternativ behandling. Jeg ser frem til at følge resultatet af projekterne.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt ser ligeledes med stor tilfredshed på, at der nu ydes støtte til alternativ behandling på projektniveau:

”I Dansk Folkeparti har vi altid haft fokus på alternativ behandling som supplement til almindelige behandlingsmetoder, fordi det allerede har vist at have en gavnlig effekt på visse patienter. Nu gælder det om at få udbygget denne viden yderligere gennem indsamling af flere oplysninger, og det vil de to projekter medvirke til, efterhånden som resultaterne bliver samlet og analyseret”, siger Liselott Blixt.

Pressekontakt:

Presse- og kommunikationskoordinator Lotte Dahlmann, mob. 30 61 21 79