200 mio. kr. til flere sundhedshuse

18-01-2019

En pulje på godt 200 millioner kroner kan fra i dag søges til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse over hele landet.

Regeringen fortsætter indsatsen for at investere i moderne læge- og sundhedshuse, der understøtter lægedækning i alle dele af landet og sikrer den fornødne kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis og et stigende antal uddannelseslæger.

Kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Desuden skal de ansøgte projekter have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, og at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

Derfor fremgår det af søgekriterierne, at der enten skal være en eller flere alment praktiserende læger til stede i huset, eller at der er sikret et samarbejde med alment praktiserende læger, som ikke har til huse i læge- og sundhedshuset.

I puljen kan der søges om:

  • Midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder.
  • Midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene.

Som led i sundhedsreformen foreslås det, at der etableres en ”Nærhedsfond” på i alt 6 mia., som også skal have til formål at understøtte etableringen af moderne sundhedshuse. Der er i sundhedsreformen lagt op til, at nærhedsfonden bl.a. vil målrette op til 150 mio. kr. til de særlige udfordringer i Københavns og Frederiksberg Kommuner til at forbedre lægedækningen i tråd med regeringens udspil sidste sommer om en styrket almen praksis.

Den 7. maj 2018 blev de første godt 200 mio. kr. fra puljen udmøntet. Puljen blev fordelt på 30 projekter i 26 af landets kommuner.

Læs hele puljeopslaget.

Pressekontakt:

Presse- og kommunikationskoordinator Lotte Dahlmann, mobil. 30 61 21 79 el. LOD@sum.dk