Danmark og Kina har indgået nyt samarbejde om sundhed

31-01-2019

Under et to dages besøg hos de kinesiske sundhedsmyndigheder i Beijing har Danmark og Kina indgået en række nye aftaler, som styrker samarbejdet inden for bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr samt på psykiatriområdet.

Danmark og Kina skal arbejde endnu tættere sammen på sundhedsområdet. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriets departementschef Per Okkels og direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz netop aflagt besøg i den kinesiske hovedstad Beijing, hvor de har indgået aftaler om at styrke samarbejdet mellem Danmark og Kina.

Under besøget er i alt tre aftaler blevet underskrevet. Dels en hensigtsaftale, som udstikker retningen for et tæt samarbejde mellem Danmark og Kina, og dels to delaftaler, som etablerer et nyt strategisk sektorsamarbejdsprojekt med de kinesiske sundhedsmyndigheder. Det nye samarbejdsprojekt fokuserer på bedre godkendelse og kontrol af lægemidler og medicinsk udstyr samt kapacitetsudvikling i primærsektoren med særlig vægt på psykiatriområdet.

Formålet med indgåelsen af de nye aftaler er at øge udvekslingen af gode erfaringer inden for områder af stor betydning for folkesundheden i de to lande.

Gennem samarbejdsprojektet kan Danmark bl.a. inspirere med løsninger, som kan støtte op om de igangværende kinesiske reformer af sundhedsvæsenet. Derudover vil Danmark kunne bidrage til at effektivisere reguleringen af lægemidler og medicinsk udstyr i Kina til gavn for både patienter og virksomheder.