Julearrangementer for socialt udsatte og for beboere på sociale tilbud fritages for forsamlingsforbud til jul

01-01-2019

I forbindelse med julen kan der afholdes julearrangementer for socialt udsatte og for beboere på sociale tilbud med op til 50 personer.

Regeringen indfører nu to undtagelser til forsamlingsforbuddet på 10 personer, så der kan afvikles arrangementer med op til 50 personer i forbindelse med

  •  jule- og nytårsarrangementer den 24. og 31. december 2020 på sociale tilbud og plejehjem og
  •  julearrangementer for hjemløse og udsatte ensomme mennesker i perioden fra den 20. til og med den 25. december 2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Julen bliver anderledes for os alle. Især for de mest udsatte og socialt sårbare grupper kan det være rigtigt hårdt. Derfor har vi sørget for undtagelser, så de mest sårbare i vores samfund ikke oplever for voldsomme afsavn over julen. Med undtagelserne sikrer vi, at der f. eks. kan laves fællesspisning og andre jule-aktiviteter. Samtidig med at vi skal bekæmpe corona, skal vi bekæmpe ensomhed og isolation, som især rammer mennesker i risikogrupperne, psykisk sårbare og ensomme. 

- Astrid Krag

Selvom der må være op til 50 personer til stede ved arrangementerne, bør de overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, sådan at deltagerne f. eks. deles op i grupper på højst 10 personer, og at folk ikke mødes på tværs af grupperne.

I forvejen er aktiviteter på sociale tilbud efter serviceloven i udgangspunktet undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det gælder f. eks. for bosteder, væresteder, nødherberger for hjemløse, aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse for mennesker med handicap, kvindekrisecentre og tilbud for omsorgssvigtede børn.

 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke SMS)