Kommuner bruger værdighedsmilliard og bemandingsmidler til mere personale i ældreplejen

24-01-2019

”Det er meget positivt, at kommunerne hovedsageligt bruger pengene, vi har afsat, til mere personale. Det er og bliver fundamentet, når vi skal give de ældre en værdig pleje”, mener ældreminister Thyra Frank.

I dag udmøntes midlerne, der er afsat til en værdig ældrepleje i 2019 – den såkaldte ’værdighedsmilliard’.

Kommunerne prioriterer knapt 90 procent af midlerne til mere personale. Det viser en opgørelse Sundheds- og Ældreministeriet har lavet på baggrund af kommunernes redegørelser for deres forventede anvendelse af midlerne.

De sidste ti procent af pengene går til kompetenceudvikling af personalet, anskaffelser, administration af puljen og andet (fx frivilligindsatser). 

Se den kommunale fordeling af midlerne til en værdig ældrepleje 2019

Samtidig udmøntes de cirka 500 millioner, der i 2019 er afsat til en bedre bemanding i ældreplejen. Heraf går de fleste penge – 2/3 – til nye medarbejdere, mens 1/3 bliver brugt til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, oplyser kommunerne.

Se den kommunale fordeling af midler til en bedre bemanding i ældreplejen 2019

”Uanset om man bliver ældre i Rødovre, på Røsnæs eller i Ringkøbing skal man vide, at der er nogen til at passe på én, når man får brug for hjælp. Sådan skal det være, selvom vi lykkeligvis bliver flere ældre og selvom beboersammensætningen på plejehjemmene forandrer sig. Det er derfor, vi sammen med Dansk Folkeparti bl.a. har sat værdighedsmilliarden og bemandingsmidlerne på finansloven. Det er også derfor, det glæder mig, at kommunerne i langt overvejende grad bruger pengene på mere personale, siger Thyra Frank.

Også Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, er tilfreds: ”Personalet, og den tid de har sammen med vores ældre, er det afgørende for kvaliteten af ældreplejen. Derfor har vi år efter år i finanslovsaftalerne med regeringen prioriteret netop midler til personale. Det er tilfredsstillende at se, at det også virker ude i virkeligheden”, siger Jeppe Jakobsen.

Fordeler pengene næsten ligeligt mellem hjemmepleje og plejehjem

Ligesom sidste år fordeler kommunerne bemandingsmidlerne næsten ligeligt mellem hjemmepleje og plejehjem. Hjemmeplejen ligger lidt højere med 53 procent af midlerne, svarende til 267 mio. kr. Mens 46 procent – svarende til 232 mio. kr. – bliver brugt til mere personale på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. De resterende midler går til administration mv. af puljen.

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte med finanslovsaftalen for 2016 den såkaldte værdighedsmilliard, der skulle understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Med finanslovaftalen for 2018 regeringen og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 500 mio. til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

For yderligere information:

Presserådgiver i Sundheds - og Ældreministeriet, Natasja Dybmose, tlf. 20 67 08 74.