Mere fleksibilitet og bedre rammer: Nyt udspil skal sikre flere hænder og mere arbejdsglæde i sundhedsvæsenet

18-01-2019

I forlængelse af regeringens sundhedsreform lanceres der nu i alt 25 nye initiativer, der skal sikre mere sundhedspersonale og arbejdsforhold.

Fremtidens sundhedsvæsen kan ikke hænge sammen uden en massiv satsning på at uddanne langt flere sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter og andet sundhedsfagligt personale. Det mener regeringen, som derfor nu præsenterer udspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde.”

Udspillet rummer i alt 25 tiltag målrettet at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med personale til at kunne tage sig af et stadig stigende antal ældre patienter og patienter med kroniske sygdomme.

”Uden vores dygtige sygeplejersker, læger, SOSU-hjælpere, og mange andre kunne vores sundhedsvæsen ikke hænge sammen. I fremtiden får vi brug for endnu flere – og dem kan man nu engang ikke trylle frem. Det er derfor, vi i dag præsenter handlinger, der både på kort og langt sigt kan sikre flere medarbejdere. Det er en ambitiøs og ordentlig løsning på, hvor vi tager sundhedspersonalet alvorligt, og sørger for, at det bliver mere attraktivt at arbejde i det danske sundhedsvæsen,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Regeringen afsætter i alt 60 mio. kr. i 2019 til at rekruttere flere praktiserende læger. I samme periode afsættes der i alt 40 millioner, der skal være med til at rekruttere flere sygeplejersker. Det kommer oveni midlerne fra den sundhedsreform, som regeringen præsenterede onsdag den 16. januar.

Flere praktiserende læger og flere sygeplejersker

Der skal også uddannes flere sygeplejersker, sådan at der fra 2022 optages 2000 flere på sygeplejerskeuddannelsen hvert år end der gør i dag. Det kommer ud over de 1300 ekstra, man i de senere år har løftet optaget med.

”Vi har allerede optaget flere på sygeplejerskeuddannelsen, men vi kommer til at få brug for endnu flere dygtige sygeplejersker, og derfor løfter vi altså også her markant. Samtidig lægger vi op til, at sygeplejerskerne i fremtiden i højere grad får mulighed for at bruge deres faglige kompetencer uden at skulle have opgaven uddelegeret fra en læge,” siger Ellen Trane Nørby.

Der er ca. 53.500 ansatte sygeplejersker i det kommunale og regionale sundhedsvæsen. Heraf arbejder ca. 28.900 på deltid. Derfor foreslås det også i udspillet, at der skal arbejdes på at flere sygeplejersker i fremtiden vælger at arbejde fuldtid.

”Vi skal have skabt nogle bedre rammer, så der er flere, der kan se sig selv arbejde fuld tid – for de timer gør en meget stor forskel. Faktisk er det sådan, at hvis alle, der i dag er ansat på på deltid, arbejdede 1,3 time mere hver uge, ville det svare til, at der blev ansat 1000 flere sygeplejersker. Men det kræver, at vi skaber et sundt og godt arbejdsmiljø, og det vil vi drøfte med arbejdsmarkedsparternes forskellige parter,” siger Ellen Trane Nørby.

Flere penge til moderne sundhedshuse i hele landet

Samtidig skal der bruges 200 millioner kroner på at oprette flere læge- og sundhedshuse i hele landet.
”I læge – og sundhedshuse forener man to ting, der er helt afgørende i fremtidens sundhedsvæsen – sundhed tæt på borgerne og gode faglige miljøer for personalet. Det gør det også mere attraktivt for læger og sygeplejersker at arbejde i de områder, hvor der i dag mangler læger, ” siger Ellen Trane Nørby.
Som del af arbejdet med at sikre flere praktiserende læger, bliver den såkaldte seksårsregel desuden afskaffet. Reglen betyder, at der i udgangspunktet ikke må gå mere end 6 år fra en læge har første dag i den kliniske basisuddannelse til hoveduddannelsen i et speciale påbegyndes.
Det kan betyde, at læger, som falder for fristen, kan blive nødsaget til at flytte til udlandet for at opnå speciallægeuddannelse eller ikke bliver speciallæge i for eksempel almen medicin.

Læs hele udspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde"(PDF)

Pressekontakt:

Presserådgiver Anne Katrine Restrup på tlf. 30612532 eller akr@sum.dk