Nyt tiltag skal hjælpe demensramte

24-01-2019

Værktøjskasse tilbyder lettilgængelig inspiration og viden til demensramte borgere og deres pårørende.

En ny værktøjskasse med kurser til patienter og pårørende ser dagens lys i dag. Dermed har demensramte, pårørende og demensrådgivere et nationalt redskab til at få mere viden om demens og hjælp til at indrette dagligdagen efter den enkelte borger og dennes pårørendes behov og livssituation.

Værktøjskassen er en fysisk kasse med materialer til samtale, information til mennesker med demens og informationer til pårørende. Desuden kan man hente mere inspiration på en hjemmeside udviklet til formålet med bl.a. undervisningsmaterialer til personer med demens og deres pårørende. Den indeholder desuden inspiration til demensrådgivere og frivillige organisationer om planlægning af undervisning og støttegrupper til demensramte og pårørende med afsæt i lokale behov.

Værktøjskassen er initiativ 11 i den nationale demenshandlingsplan 2025 og finansieret af satspuljemidler med 2,5 mio. kr. til udvikling, afprøvning og udbredelse af værkstøjskassen. Den kan købes hos Nationalt Videnscenter for Demens.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig:

”Vi skal sikre, at der findes relevante værktøjer, som pårørende og fagpersoner kan bruge til for eksempel at tage den nogle gange komplekse og vanskellige samtale om, hvad det er for små og store gøremål, der pludselig bliver svære og uoverskuelige for mennesker med demens. Med den nye værktøjskasse får vi et godt redskab, som man lokalt kan have ved hånden.

Ældreminister Thyra Frank kalder det godt nyt for demensramte borgere:

”Demens er en sygdom, som udvikler sig over år, og som kan give forskellige udfordringer i de forskellige stadier. Den nye værktøjskasse skal derfor give mulighed for, at demensramte og deres pårørende på forskellige stadier kan søge viden, hjælp og vejledning i en samlet værktøjskasse, og det er godt nyt for både de pårørende og deres demensramte nære.”

Nationalt Videnscenter for Demens har stået for værktøjskassen og hjemmesiden, og centret markerer lanceringen af værktøjskassen med tre temadage, som begynder torsdag i København og følges op af temadage i Odense d. 30. januar og i Aalborg d. 31. januar. I alt deltager over 350 interesserede i temadagene og Nationalt Videnscenter for Demens har grundet den store efterspørgsel øget deltagertallet til alle tre temadage.

Alle materialer kan downloades på Videnscenter for Demens' hjemmeside.

Læs mere om værktøjskassen.

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, mobil: 30 61 21 79 eller LOD@sum.dk