Værdighedsrejsehold på vej ud i landet

09-01-2019

11 ud af 29 ansøgere har fået tildelt besøg af det nye værdighedsrejsehold fra Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje.

I alt 11 kommunale og private plejeenheder landet over kan se frem til at få besøg af det nye rejsehold for værdig ældrepleje i første halvår af 2019. Rejseholdet er oprettet som led i satspuljeaftalen 2018-2021, hvor der blev afsat 60,2 mio. kr. til at etablere Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen.

Et rejseholdsforløb kan fx have fokus på at udvikle metoder til at øge borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, styrke medarbejdernes kompetencer til at håndtere svære situationer med borgere, som fx ved udadreagerende adfærd, eller metoder til at forbedre og udvikle samarbejdet mellem medarbejdere og beboernes pårørende.

”Selve kernen i værdig ældrepleje er, at den enkelte ældre føler sig både set, hørt og mødt i forhold til sine ønsker og behov. Det kræver en høj grad af faglighed af alle de medarbejdere, der arbejder med og for de ældre. Derfor har jeg set meget frem til, at der nu kommer et rejsehold, der kan understøtte kommunerne i deres arbejde med at skabe værdig ældrepleje på et fagligt solidt grundlag. Og jeg glæder mig over, at kommunerne har taget så godt imod initiativet,” siger ældreminister Thyra Frank.

I de enkelte rejseholdsforløb vil der blive taget udgangspunkt i netop de udfordringer, der er gældende på den enkelte plejeenhed. Der vil være fokus på rammer, arbejdsgange og samarbejde mellem medarbejdere, borgere og pårørende med henblik på at arbejde konkret med den enkelte ældres livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen. Derudover vil der være fokus på at understøtte og udvikle de lokale ledelseskompetencer til samarbejde og organisatorisk udvikling, der understøtter værdig ældrepleje.

Rejseholdsforløbene forventes at vare 4-6 måneder. Opstart vil foregå forskudt og forventes tidligst påbegyndt i marts 2019. Der vil igen blive mulighed for at søge om deltagelse i de lange rejseholdsforløb i slutningen af 2019.

Ud over de lange forløb kommer rejseholdet til at tilbyde praksisnær kompetenceudvikling i kortere, skræddersyede forløb samt korte konsultations- og rådgivningsforløb.

Læs mere om, hvor de 11 besøg finder sted.

Pressekontakt: 
Lotte Dahlmann, Presse – og kommunikationskoordinator, tlf. 30 61 21 79