Sundhedsminister: Guide til sundhedsapps skal give overblik og tryghed

03-05-2019

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil gøre det nemmere for patienter og borgere at finde rundt i junglen af sundhedsapps. Ny analyse viser potentialer og scenarier for en mulig dansk guide på sundhed.dk, der kan give overblik over og kvalitetsstemple relevante sundhedsapps.

Der findes rigtigt mange gode sundhedsapps, der kan være en stor hjælp for borgere og patienter i hverdagen. Den hastige udvikling af apps til smartphones og tablets giver nye muligheder for at indsamle og registrere oplysninger om helbred, fx om motion og søvn, ligesom apps kan levere målrettet patientinformation om en sygdom.

Men det kan være lidt af en jungle at finde de rette apps, som både lever op til krav om sundhedsfaglig kvalitet, brugervenlighed og sikkerhed om behandlingen af persondata.

Derfor vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby arbejde for, at der udvikles en guide, der gør det nemmere for borgere, patienter og sundhedspersonale at finde de gode og sikre sundhedsapps:

”Du har din smartphone og din tablet med dig det meste af tiden, og der ligger et stort potentiale i apps, der kan hjælpe dig med at holde dig sund, mestre din sygdom, holde styr på medicinen osv. Faktisk er udbuddet af apps så stort, at det kan være lidt svært at finde rundt i mulighederne. Det kan en guide hjælpe os med ved at give bedre overblik over anbefalede sundhedsapps”, siger Ellen Trane Nørby.

På sundhed.dk findes allerede et overblik over mange af de apps, som sundhedsvæsenet stiller til rådighed for borgere og patienter, med beskrivelser af deres funktioner og målgrupper. Her kan man bl.a. finde appen ”Min Læge”, som giver mulighed for nemt at komme i kontakt med egen læge. Men den eksisterende guide dækker kun en lille del af app-landskabet på sundhedsområdet.

Analyse viser potentialet

Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte i Strategi for digital sundhed 2018-2022 at gennemføre en analyse af mulighederne for at lave en guide til sundhedsapps. 

Læs mere her i analysen. 

Patienter og sundhedspersoner er blevet interviewet som led i analysen, og de er positive og forventer, at en guide kan skabe tryghed omkring brugen af sundhedsapps som et værdifuldt supplement i patientbehandling og til at understøtte selvpleje og en sund livsstil.

Samtidig ser app-leverandører og repræsentanter fra brancheforeninger potentialer i en guide til at skabe synlighed om sundhedsapps og som et kvalitetsstempel.

”Det der er vigtigt for mig er, at alle danskere får ét sted, som de kan stole på, der giver opdaterede information om gode sundhedsapps. Så man får noget, der er nyttigt og hjælpsomt og frem for alt trygt – fordi det handler om vores sundhed og vores liv”, siger Ellen Trane Nørby.

I analysen opstilles forskellige scenarier for en app-guide, og det anbefales at gennemføre en mindre pilotafprøvning afgrænset til bestemte typer af apps og til udvalgte målgrupper (f.eks. gravide, psykisk sårbare eller kronikere).

Sundheds- og Ældreministeriet vil nu i samarbejde med Danske Regioner og KL udarbejde et oplæg til en mulig dansk guide til sundhedsapps ud fra analysens anbefalinger og opmærksomhedspunkter. Det er forventningen, at app-guiden skal være at finde på sundhed.dk.

Læs mere om Strategi for digital sundhed