Udmøntning: 52,5 mio. kr. øremærket til styrket kvalitet og indsats på landets fødeafdelinger

03-05-2019

De øremærkede midler skal bruges til, at sygehusene kan fortsætte deres indsatser for at skabe gode og trygge rammer for de fødende.

Regionerne vil fortsat anvende de øremærkede midler til at øge bemandingen og til at styrke et sundt arbejdsmiljø på landets fødegange. På tværs af regionerne anvendes midlerne til forskellige målrettede projekter og indsatser, som skal sikre at de fødende får en god og tryg fødselsoplevelse.

Den konkrete anvendelse af midlerne sker med udgangspunkt i de lokale udfordringer og behov på den enkelte fødeafdeling. Eksempelvis anvender en del af regionerne midler til projekter under titlen ”Sikre Fødsler”.

Pengene fordeles af sundhedsminister Ellen Trane Nørby på baggrund af finansloven for 2016, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti afsatte 50 mio. kr. årligt øremærket til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Bevillingen bruges overordnet til at fortsætte regionernes eksisterende projekter, som målrettet løfter kvaliteten inden for svangre omsorgen og skal sikre, at alle fødende får en så god og tryg fødselsoplevelse som muligt.

 

Fordeling efter bloktilskudsnøglen 2019


 

Fordelingen af i alt 52,5 mio. kr. er som følgende: 

  • Region Midtjylland modtager i alt 11.254.700
  • Region Nordjylland modtager i alt 5.427.700
  • Region Syddanmark modtager i alt 11.252.400
  • Region Sjælland modtager i alt 8.069.300
  • Region Hovedstaden modtager i alt 16.495.900