Behandlingstilbud til mennesker med pædofile tanker kortlagt

06-03-2019

Undersøgelse kortlægger eksisterende behandlingstilbud for mennesker med pædofile tanker og peger på nye indsatsområder.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremlægger ny undersøgelse, som COWI har udarbejdet på vegne af Sundhedsstyrelsen om indsatsen for mennesker med pædofile tanker.

”Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået et overblik over eksisterende tilbud og en række konkrete anbefalinger at arbejde videre med. Det et utrolig vigtigt, at mennesker med pædofile tanker kan få hjælp, og derfor må vi se på mulighederne for at nedbryde de barrierer, som fagfolk påpeger der er i forhold til at gå i behandling”, siger Ellen Trane Nørby.

Pædofili kan være forbundet med stigmatisering, og det kan være svært at skulle bede sin egen læge om en henvisning til videre behandling. Samtidig kan målgruppen være bekymret for, at oplysninger kommer til at fremgå af deres journal.

Det er baggrunden for, at Dansk Folkeparti og regeringen sidste år blev enige om bla. at afsætte midler til at afdække eksisterende behandlingstilbud til denne patientgruppe.

Kortlægningen over eksisterende tilbud er nu klar, og der peges på en række forslag til nye, mulige indsatsområder. Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at man kan overveje at give mulighed for anonym adgang til behandling ved at ændre henvisningspraksis fra egen læge, ligesom man kan undersøge mulighederne for at begrænse adgang til oplysninger i patientjournaler eller at etablere anonym behandling med inspiration fra misbrugsområdet. Undersøgelsen peger også på, at oplysningsindsatsen omkring eksisterende rådgivnings- og behandlingstilbud kan styrkes.

Undersøgelsens anbefalinger skal nu diskuteres i ordførerkredsen.
Der er blevet afsat fem millioner kroner over perioden 2018-21 til at styrke indsatsen for mennesker med pædofile tanker, og der resterer cirka fire millioner kroner til konkrete indsatser, som partierne bag aftalen nu vil forhandle udmøntningen af.

Læs hele undersøgelsen.

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, 72 26 94 18 eller pressevagt@sum.dk