Håndbøger giver gode råd om demens

13-03-2019

Nye håndbøger samler praksisnære råd til ledere og medarbejdere, der til daglig drager omsorg for mennesker med demens.

Mennesker med demens kan have svært ved at udtrykke deres ønsker og følelser, og det kan føre til misforståelser og utryghed for både demensramte og personale på eksempelvis landets plejehjem.

Som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der derfor afsat 2,5 mio. kr. til at udvikle en serie af håndbøger med vidensbaserede og praksisnære anbefalinger til den social- og sundhedsfaglige praksis på demensområdet.

Nu ser de tre første håndbøger dagens lys. To af håndbøgerne er introduktionshåndbøger, som sætter fokus på henholdsvis personcentreret omsorg og faglig ledelse. Den tredje er en temahåndbog, som sætter fokus på palliativ pleje, omsorg og behandling.

”Vi ved, at det i praksis kan være svært at overskue de mange forskellige tilgange, der findes til mennesker med demens. Derfor er jeg rigtig glad for, at medarbejderne og lederne nu får et værktøj, som kan gøre det lettere at håndtere nogle af de konkrete problemstillinger, der er svære at håndtere i hverdagen. Jeg håber også, at rigtig mange vil benytte tilbuddet om at deltage i de inspirationsdage, der afholdes rundt om i landet. For ambitionen er jo, at håndbøgerne skal bruges ude i praksis og ikke stå og samle støv ude på plejehjemmene”, siger ældreminister Thyra Frank.

Håndbøgerne, som udgives af Sundhedsstyrelsen, har desuden til formål at understøtte en mere ensartet og høj kvalitet af indsatsen på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

”Der kan i dag være forskel på, hvilken pleje og omsorg man får alt afhængig af, hvor man bor. Derfor synes jeg, det er positivt, at medarbejderne nu får muligheden for at benytte disse håndbøger, der kan hjælpe med nogle af de vanskelige problemstillinger, der opleves ude i hverdagen”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Håndbøgerne vil bl.a. blive præsenteret på inspirationsdage i København, Odense og Aarhus arrangeret af Sundhedsstyrelsen i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen.

En fjerde håndbog om adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens ventes udgivet i slutningen af året.

Læs mere om håndbøgerne.

Pressekontakt:

Presse- og kommunikationskoordinator, Lotte Dahlmann, mob. 72269418, el. pressevagt@sum.dk