Lovforslag om fair og lige konkurrence er sendt i høring

12-03-2019

Regeringen har udarbejdet tre lovforslag om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. De er nu sendt i høring.

Det er regeringens politik, at den offentlige sektor ikke skal udføre opgaver på private markeder, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Regeringen mener også, at loven skal være klar, enkel og overskuelig.

Derfor står der i regeringsgrundlaget fra 2016, at regeringen vil tage initiativ til og sikre, at offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter, der bør udføres af private. Desuden skal der være fair og lige konkurrence, så offentlige aktører ikke stilles bedre end private konkurrenter. Regeringen har lavet et udspil på området. Det lægger op til, at der skal være klarere regler for kommuners kommercielle virksomhed. Der skal også være klarere regler for priser, når det offentlige konkurrerer med det private. Endelig vil regeringen styrke håndhævelsen på området med en ny klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.

I april sidste år indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.  Som en opfølgning på delaftalen er aftaleparterne nu blevet enige om at sende tre lovforslag i høring:

  •         Lovforslag om Klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter
  •         Lovforslag om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt om kontrolbud
  •         Lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Det er aftalt, at partierne drøfter høringssvarene, inden lovforslagene fremsættes. Partierne forbeholder sig ret til at gøre deres stilling op efter, at høringssvarene er kommet ind. 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan sende tre vigtige lovforslag i høring. Med lovforslaget om prissætning undgår vi konkurrenceforvridende priser fra det offentlige. Med lovforslaget om kommunal og regional erhvervsvirksomhed sikrer vi klare regler for, hvad kommuner og regioner må. Vi håber, at lovhøringen vil gøre det klart, at det er nyttigt og gavnligt at få reglerne lovfæstet. Det vil øge retssikkerheden. Kommunerne vil meget bedre kunne afgøre, hvor grænserne for lovlig erhvervsaktivitet går.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

”Lovforslagene giver både borgere, virksomheder og det offentlige en gevinst. Klageadgangen bliver enklere og mere gennemsigtig, vi får samlet de relevante kompetencer i én myndighed, og det bliver lettere for både det offentlige og det private at gennemskue, hvilke regler der gælder. Nu ser jeg frem til at modtage høringssvar, så vi og de øvrige aftalepartier forhåbentligt kan nå til enighed om også at gå den sidste del af vejen frem mod mere fair og lige konkurrence."

- Sophie Løhde

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger: 

"Et centralt element i regeringens udspil om fair og lige konkurrence er, at vi skal have styrket håndhævelsen på området. Derfor glæder det mig, at vi nu kan sende et lovforslag i høringom en ny, specialiseret klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet. Virksomheder, der er blevet udsat for unfair konkurrence fra det offentlige, skal ikke efterfølgende opleve at blive gjort til kastebold mellem forskellige myndigheder, når de forsøger at klage. Med lovforslaget vil vi derfor etablere en ny klagemyndighed, hvor virksomheder nemt kan henvende sig, hvis de oplever at blive udkonkurreret af det offentlige på unfair vilkår."

- Rasmus Jarlov 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16