Patientrettigheder: Fortsat store forskelle på regionernes niveau

08-03-2019

Der er fortsat væsentlige forskelle på, hvor gode regionerne er til at overholde patienternes ret til at blive udret inden for 30 dage, viser nye tal.

Overordnet set går det en smule fremad for regionerne med at overholde patienternes ret til at blive udredt til tiden. Det viser de nyeste monitoreringstal fra Sundhedsdatastyrelsen, som offentliggøres i dag.

Tallene viser dog også, at der imellem de enkelte regioner er ganske betydelige forskelle på hvordan patienternes udredningsret bliver overholdt.
Som patient i voksenpsykiatrien i Region Sjælland skal man for eksempel i gennemsnit vente hele 47 dage på at blive udredt, hvorimod man som psykiatrisk patient i Region Midtjylland kan nøjes med at vente i 22 dage.

”Det er da for så vidt udmærket, at det generelt går et par procentpoint frem. Det her handler jo alt andet lige om at overholde patienternes rettigheder. Derimod er det langt fra i orden, at niveauet er så svingende mellem regionerne. Det illustrerer egentlig meget godt, hvorfor vi har brug for en reform til at få rettet op på der her alt for store regionale forskelle,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

De nye tal viser, at udredningsretten på landsplan er blevet overholdt for:

  • Ca. 84 pct. af patienterne på det somatiske område (mod ca. 81 pct. i 3. kvartal 2018)
  • Ca. 88 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 87 pct. i 3. kvartal 2018)
  • Ca. 94 pct. af patienterne i voksenpsykiatrien (mod ca. 93 i 3. kvartal 2018) 

”Der er sikkert nogen, der vil sige, at det er da godt nok, at der er procentvise forbedringer overordnet set. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være så store regionale forskelle i et lille land som Danmark, at der er dobbelt så lang udredningstid i én region i forhold til en anden,” siger Ellen Trane Nørby.

Som en del af regeringens udspil til en reform af sundhedsvæsenet ”
Patienten først – Nærhed, kvalitet, sammenhæng og patientrettigheder ", foreslår regeringen at udvide de nuværende patientrettigheder og sikre, at de eksisterende rettigheder om hurtig udredning, behandling og genoptræning bliver respekteret i hele landet.
Det betyder blandt andet, at patienterne fremover skal have hurtigere adgang til speciallæger, at sygehusene skal oplyse patienten om et andet behandlingstilbud, og at der skal være bedre vejledning om patientrettigheder samt et fælles patientnummer.

Læs mere om udredningstal for 4. kvartal 2018, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

FAKTA

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.
Det betyder, at patienter skal kunne få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Hvis regionen på grund af manglende kapacitet ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, har patienten ret til at blive udredt på et privathospital-Det betyder også, at patienten kan få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden for 30 dage. Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

PRESSEKONTAKT

Presserådgiver Anne Katrine Restrup på 30612532 eller akr@sum.dk