Seniorbofællesskaber: Et stærkt våben imod ensomhed

30-03-2019

Professionelle aktører kan bane vejen for seniorbofællesskaber gennem partnerskaber. Sådan lyder et af mange gode råd i afrapporteringen fra et tværministerielt arbejde om seniorbofællesskaber.

Der findes omkring 7000 boliger i seniorbofællesskaber i dag, og det skønnes, at omkring 8400 ældre står på venteliste til en af boligerne. Samtidig siger omkring 80.000 ældre, som inden for de næste fem år ønsker at flytte, at de har en drøm om at flytte i et seniorbofællesskab.

Det er baggrunden for, at ældreminister Thyra Frank i 2018 har taget initiativ til at igangsætte et tværministerielt arbejde, som skulle se på barrierer for at etablere flere seniorbofællesskaber. I samarbejde med transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren var målet at undersøge, hvordan seniorbofællesskaber kan udbredes, så flere af de mange ældre, som ikke ønsker at bo alene, kan bo i et fællesskab.

”Regeringen ser gerne, at mange flere ældre får mulighed for at flytte i seniorbofællesskab eller bofællesskaber, som fremmer mødet mellem generationerne”, siger ældreminister Thyra Frank.

Ældreminister Thyra Frank glæder sig over interessen for seniorbofællesskaber:

”De fleste mennesker ønsker ikke at leve alene. Det understøttes af undersøgelser, som viser, at 91 procent af de ældre, der flytter i seniorbofællesskaber, oplever øget livskvalitet. Seniorbofællesskaber er et stærkt våben imod ensomhed, fordi fællesskabet danner en god base, hvis man pludselig mister sin ægtefælle. Jeg håber derfor, at vi med vores arbejde har fået skabt et overblik og et godt grundlag for, at flere seniorbofællesskaber kan skyde op i de kommende år.

Partnerskaber er vejen frem

En af konklusionerne fra det tværministerielle arbejde er, at professionelle aktører spiller en vigtig rolle i forhold til at udbrede seniorbofællesskaber. For selvom der er mange ildsjæle, så er det en stor opgave for en gruppe af borgere at stå for at etablere et seniorbofællesskab, som tillige kan strække sig over flere år. Partnerskaber mellem aktører såsom kommuner, boligorganisationer og pensionskasser kan fremme, at flere ældre får mulighed for at bo i seniorbofællesskaber.

Som en udløber af det tværministerielle arbejde vil de tre ministre derfor skrive til landets kommuner og ældreråd, Danmarks Almene Boliger (BL), Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation samt Forsikring og Pension for at gøre opmærksom på de gode muligheder, der er for at etablere seniorbofællesskaber og fordelene ved seniorbofællesskaber.

Man bør ikke vente men beslutte sig i god tid

Arbejdet har også resulteret i en pjece, der har til formål at inspirere aktører og ældre til at involvere sig i at etablere flere seniorbofælleskaber. Pjecen indeholder bl.a. gode råd fra nuværende beboere i seniorbofællesskaber. Et af dem er, at man bør planlægge det i god tid, hvis man gerne vil nyde sit otium sammen med andre i et seniorbofællesskab.

Regeringen tager desuden initiativ til, at der udarbejdes en trin-for-trin-guide til borgere, der selv ønsker at gå foran med at etablere et seniorbofællesskab. Guiden skal skabe overblik over etableringsprocessen og f.eks. indeholde råd om, hvilken rolle de forskellige aktører har, og hvem man skal tage fat i hvornår.

Afrapporteringen kan læses her.

Læs mere i pjecen "Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet"