Astrid Krag vil sammensætte nyt råd for socialt udsatte

06-11-2019

Jann Sjursen stopper som formand for Rådet for Socialt Udsatte. De øvrige medlemmer stiller deres pladser til rådighed for ministeren efter uenigheder.

Jann Sjursen stopper som formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Det har han i dag meddelt social- og indenrigsminister Astrid Krag.

I de seneste knap 10 år har Jann Sjursen været formand for Rådet for Socialt Udsatte, der blandt andet fungerer som talerør for socialt udsatte og rådgiver regeringen og Folketinget om indsatsen for dem.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg vil gerne takke alle medlemmer af rådet for deres arbejde. Især tak til Jann Sjursen for 10 år som formand, hvor han har givet socialt udsatte en stærk stemme i Danmark. Samtidig er han som formand kommet med relevant kritik og rådgivning til skiftende regeringer om indsatsen for socialt udsatte.

- Astrid Krag

I kølvandet på Jann Sjursens afgang meddeler resten af rådet, at de stiller deres pladser til rådighed, så ministeren kan sammensætte et nyt råd.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Alt for mange hjemløse, der ikke får hjælp i tide. Borgere med svære psykiske lidelser og samtidig misbrug, der ender som kastebolde i systemet. Udsatte borgere med ubehandlede sygdomme og kortere levetid end gennemsnittet. Problemer, der afslører bekymrende huller i vores velfærdssamfunds sikkerhedsnet. Og som vi ikke må lukke øjnene for. Derfor har vi brug for et stærkt talerør i Rådet for Socialt Udsatte, der kan rådgive regeringen. Jeg vil hurtigst muligt sammensætte et nyt råd, så socialt udsatte ikke bliver overset i den politiske debat.

- Astrid Krag

Kort om Rådet for Socialt Udsatte

  • Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Social- og Indenrigsministeriet
  • Rådet skal fungere som talerør for socialt udsatte og sikre, at socialt udsattes synspunkter bliver hørt i den almindelige samfundsdebat
  • Rådet består af 12 medlemmer, som er udpeget for en fireårig periode af socialministeren
  • Rådets medlemmer kommer primært fra brugerorganisationer og organisationer på det sociale område
  • Rådets nuværende medlemmer er udpeget af tidligere børne- og socialminister Mai Mercado for perioden 2018-2021

Yderligere oplysninger

Pressevagten i Social- og Indenrigsministeriet tlf.nr. 41 85 13 60