Kommunernes skatteresultat for 2020

07-11-2019

Kommunerne har vedtaget deres budgetter for 2020 og har indberettet deres skatteoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Indberetningerne viser en samlet kommunal skatteforhøjelse på 293 mio. kr. Det følger af gældende lovgivning, at der vil ske en modregulering af bloktilskuddet. Den vil svare til skatteforhøjelsen.