Ny kampagne blæser til kamp mod blærebetændelse og for mindre antibiotikaforbrug (1)

18-11-2019

Kampagnen, som Sundheds- og Ældreministeriet og Det Nationale Antibiotikaråd står bag, handler om at forebygge blærebetændelse blandt kvinder fra 60-80 år. For en vigtig indsats i kampen mod antibiotika er at forhindre, at infektioner overhovedet opstår. Og her kan borgerne selv gøre noget.

Kampagnen oplyser også om, hvor vigtigt det er, at antibiotika bruges med omtanke på grund af resistente bakterier. Det skønnes, at op imod halvdelen af alle recepter på urinvejsantibiotika til kvinder over 60 år gives på forkert grundlag, dvs. tilstanden kunne have været forebygget eller behandlet anderledes. I sidste ende vil det dog altid være en læge, der skal vurdere, om en infektion skal behandles med antibiotika eller ej.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Antibiotikaresistens er en kæmpe trussel mod folkesundheden i hele verden. Det bliver vi nødt til at tage særdeles alvorligt. Resistente bakterier kender ingen grænser – heller ikke landegrænser – og derfor skal vi både arbejde på at begrænse antibiotikaforbruget internationalt og gøre en målrettet indsats herhjemme. Jeg vil gøre mit til, at Danmark er med i front, og en kampagne som denne er et vigtigt skridt, fordi den sætter fokus på områder, hvor vi kan og bør sætte ind for at forebygge antibiotikaresistens.

Det estimeres, at der allerede i dag på verdensplan dør omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Og WHO anslår, at det vil vokse til 10 millioner mennesker årligt i 2050, hvilket er flere end der i dag dør af kræft. Verdensbanken kalder truslen “en langsom tsunami”.

I takt med at bakterierne bliver resistente, bliver der brugt mere og skrappere typer af antibiotika - og det er kun med til at forøge antallet af resistente bakterier. Det skønnes, at op imod halvdelen af antibiotikaforbruget til mennesker i verden bruges forkert. Det medfører, at antibiotikabehandlingen ikke gør patienter raske og bidrager samtidig til en farlig og unødvendig udvikling af antibiotikaresistens.

Derfor er det vigtigt, at både borgere og sundhedsprofessionelle kender til den risiko for resistensudvikling, der kan være forbundet med brugen af antibiotika, og får redskaber til hjælpe med at forebygge den.

Siden 2012 har vi i Danmark arbejdet på et mere fornuftigt antibiotikaforbrug. Det har resulteret i en positiv udvikling, hvor der ordineres mindre antibiotika i det hele taget og også i behandlingen af blærebetændelser. Med kampagnen håber vi at kunne styrke og bevare denne udvikling.

Læs mere på hjemmesiden: www.antibiotikaellerej.dk      

Årets antibiotikakampagne er primært henvendt til kvinder over 60 år og handler om forebyggelse af blærebetændelse:

Forebyg blærebetændelse med tre gode råd: 

 1. Drik rigeligt og skyl bakterierne væk.

 2. Giv dig tid, når du tisser.

 3. Hold dig ren og tør forneden. Billede af kampagneplakat med en smilende dame på

Afsenderne af kampagnen er:

 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Statens Serum Institut
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Lægeforeningen
 • Danske Regioner
 • Danmarks Apotekerforening
 • Kommunernes Landsforening