Vanskeligt stillede kommuner får særtilskud for 519 mio. kr.

07-10-2019

Social- og indenrigsministeren har fordelt særtilskudspuljerne til særligt vanskeligt stillede kommuner, der er større end sidste år. 31 kommuner får tilskud.

En række vanskeligt stillede kommuner får nu lidt bedre mulighed for at få budgettet for 2020 til at balancere og levere velfærd til borgerne.

De får nemlig en ekstra økonomisk håndsrækning, efter at social- og indenrigsminister Astrid Krag har fordelt pengene i de såkaldte særtilskudspuljer for 2020. Det sker på baggrund af kommunernes ansøgninger.

Særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i hele landet er i år hævet med 50 mio. kr. for at tage højde for problemer i udligningen. 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Regeringen ønsker, at der skal være råd til velfærd i hele landet. Derfor har vi valgt at fordele flere penge ud i særtilskud end sidste år. Med tilskuddene giver vi en økonomisk håndsrækning til nogle kommuner, der har mistet indtægter, blandt andet i udligningssystemet. Ligesom vi hjælper de kommuner, som har de største udfordringer, for eksempel fordi de får flere børn og ældre, eller skatteindtægterne er lave.”

- Astrid Krag

22 kommuner har fået del i den landsdækkende pulje, hvor der i denne omgang er fordelt i alt 360 mio. kr.

Social- og indenrigsministeren har også fordelt tilskud efter en særskilt pulje til hovedstads-kommunerne, som kommunerne selv betaler. Her har 9 kommuner tilsammen fået 159,3 mio. kr. Til forskel fra sidste år er hele puljen blevet fordelt.

Fakta: Fordeling af særtilskudspuljerne

Den generelle særtilskudspulje (§16)

  • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
  • Puljen til fordeling i 2020 er på 350 mio. kr. Oveni er der en restpulje på 10 mio. kr. fra tidligere år. Derfor er der i alt fordelt 360 mio. kr.
  • I denne ansøgningsrunde har 22 kommuner fået del i pengene.

Hovedstadspuljen (§19)

  • Puljen er rettet mod kommuner i hovedstadsområdet og er også finansieret af disse kommuner.
  • Formålet med den er at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
  • Der er for 2020 fordelt 159,3 mio. kr. til 9 kommuner.
  • 77,3 mio. kr. fra denne pulje er på forhånd reserveret til Furesø Kommune. Det er sket som følge af aftalen om sammenlægning af de tidligere Værløse og Farum Kommuner. Disse penge indgår ikke i det ovennævnte tal.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66