Sundhedsminister: Unges mistrivsel er et samfundsproblem

18-09-2019

Ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at punktere myter og misforståelser, som unge har om hinanden, og som kan give risikoadfærd og mistrivsel. Godt initiativ til en alvorlig problemstilling, mener sundheds –og ældreminister Magnus Heunicke.

Mange unge spørger sig selv: Hvordan kan jeg leve op til de andre? Er jeg god og dygtig nok? Og hvorfor har de andre et sjovere, vildere og mere spændende liv end mig?

Kampagnen ”True Story” skal med brug af film, undervisningsmateriale og influencers gøre op med nogle af de tanker, som mange unge går rundt med, men som ofte bunder i misforståelser og forestillinger, der ikke stemmer overens med virkeligheden.

Sundheds -og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Unges mistrivsel er et samfundsproblem. Det kan starte med social usikkerhed, hvor man som ung fejlagtigt tror, at alle andre end én selv er instagram-perfekte, drikker mere og har flere venner. Den her kampagne løser langt fra alt, men den skal være med til at starte en samtale.

I 2017 angav 24 pct. af de 16-24 årige kvinder og 13 pct. af de 16-24 årige mænd, at de havde dårlig mental sundhed – også kaldet psykisk mistrivsel. Det er en bekymrende stigning fra hhv. ca. 16 og 8 pct. i 2010.

Magnus Heunicke siger:

Tallene for unges psykiske mistrivsel er dybt bekymrende. Der er ikke nogen lette løsninger. Men vi skal tage det op og opfordre unge til tale med hinanden og forældre til at tale med forældre. Først der rykker vi noget.

Kampagne hvor de unge er

Kampagnen tager udgangspunkt i situationer, som er særligt vigtige hos unge. For eksempel udfordringerne omkring skolestart, jul eller eksamensperioder, hvor ønsket om at passe ind og være dygtig kan fylde ekstra meget.

På Facebook og Instagram vil de unge i løbet af kampagnen kunne støde på influencers, der fortæller om deres oplevelser med de misforståelser, som har været medvirkende til, at de selv har haft udfordringer og har haft en risikofyldt adfærd. Flere influencers vil også fortælle deres egen ”True Story” bag tidligere opslag på sociale medier. Her vil de bl.a. vise deres tusindvis af unge følgere, hvor meget forberedelse og redigering, der lå bag opslagene.

True Story kampagnen er primært rettet til 16-20 årige. Kommuner og ungdomsuddannelser kan tilmelde sig kampagnen og bestille materialer, som kan bruges til at lave forebyggende aktiviteter.

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef