Regionerne overholder aftaleniveauet for 2019

21-04-2020

Opgørelsen af regionernes regnskaber for 2019 viser, at regionernes regnskaber ligger inden for de aftalte rammer.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskabstal for 2019.

De viser, at regionerne holder udgifterne inden for aftaleniveauet. Regionerne har brugt 114,4 mia. kr. på sundhed, mens de regionale udviklingsudgifter udgør 2,5 mia. kr. i 2019. Regnskaberne for 2019 viser, at regionernes udgifter til sundhed ligger ca. 0,2 mia. kr. under det budgetterede. Udgifterne til regional udvikling ligger 0,6 mio. kr. over det budgetterede, men ligger fortsat inden for den aftalte ramme til regional udvikling.

De realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,8 mia. kr., svarende til 0,6 mia. kr. under budgettet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Mads Ulrich Matthiessen, 72 28 25 69, maum@sim.dk