Børnepakke skal sikre hjælp til udsatte børn under COVID-19

01-04-2020

En række organisationer får nu tilskud til blandt andet telefonrådgivning og hjælp og støtte til de mest udsatte børn og deres familier.

Situationen med corona-virus betyder, at en række organisationer oplever, at der er større behov for, at de yder rådgivning og praktisk hjælp til udsatte børn og deres familier.

Derfor afsættes nu 13,5 mio. kr. til en børnepakke, der skal understøtte organisationernes arbejde med udsatte børn. Pengene fordeles mellem en række organisationer, der yder rådgivning og konkret familiestøtte. Der er tale om Red Barnet, TUBA, Børns Vilkår, KFUM's Sociale Arbejde, Dansk Røde Kors, Blå Kors, Mødrehjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens Korshær. Finansieringen er tilvejebragt af partierne bag aftalen om finansloven for 2020 (regeringen, RV, EL, SF og ALT), og alle Folketingets partier bakker op om initiativet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”For børn i sårbare familier er situationen under corona-krisen ekstra svær. De kan opleve flere konflikter i familien, de voksnes brug af alkohol kan vokse, eller det kan være et problem for både børn og voksne, at der ikke er den nødvendige pause fra hjemmet, som skoledagen ellers giver, for eksempel i en familie med psykisk sygdom. Derfor er jeg glad for, at alle Folketingets partier bakker op om denne børnepakke. Børnepakken giver en økonomisk håndsrækning til en række organisationer, der løfter en ekstra indsats lige nu, og som kan nå ud til de sårbare familier. Det er vigtigt at understrege, at børnepakken ikke står alene: For eksempel er kommunernes nødpasning åben for udsatte familier, hvor det kan være svært at have børnene hjemme, og kommunerne skal fortsat reagere på underretninger.”

- Astrid Krag

For at pengene kommer hurtigst muligt ud, udbetales de til ni navngivne organisationer. Pengene skal anvendes til indsatser målrettet udsatte børn og deres familier, som har behov for hjælp og støtte under COVID-19. Organisationerne skal eftersende et budget og senere sende regnskaber ind, så det står klart, at pengene er brugt som tiltænkt.

Pengene til børnepakken tages fra de midler, som partierne bag finansloven for 2020 tidligere har aftalt at bruge på at forbedre de fysiske rammer på det sociale område.  Alle Folketingets partier bakker således op om at prioritere det akutte behov blandt udsatte børn og deres familier i den nuværende situation.   

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontakt til ordførerne:

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Mette Thiesen, socialordfører, Nye Borgerlige, tlf.: 3337 5813

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 3337 4908