Kommunernes regnskaber for 2019 er offentliggjort

21-04-2020

Opgørelsen af kommunernes regnskaber for 2019 viser, at kommunerne overholder budgetterne.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2019, som viser, at kommunerne sidste år brugte 250,8 mia. kr. på serviceområdet. Det er 1,1 mia. kr. mindre end budgetteret.

Kommunerne brugte 18,1 mia. kr. på anlægsinvesteringer, hvilket er 0,1 mia. kr. mindre end budgetteret.

Fakta

Kommuner er underlagt økonomiske sanktioner ved overskridelser af budgetterne samt de aftalte rammer i økonomiaftalen. Med de gældende regler er der ved overskridelser af budgettet alene en sanktion, hvis kommunerne overskrider servicebudgettet, og ikke hvis de overskrider anlægsbudgettet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Trine Frees Pontoppidan, trfp@sim.dk, tlf. 72 28 25 65