Nye regler om kommuners og regioners forudbetaling m.v. i forbindelse med covid-19

01-04-2020

Et enigt Folketing har den 31. marts 2020 vedtaget lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Reglerne har til formål at sikre, at kommuner og regioner har samme muligheder som staten for dels at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i perioden frem til 1. juli 2020, dels at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet i covid-19.

Ordningen er et af flere initiativer, som regeringen og Folketingets partier har taget for at give virksomheder en økonomisk håndsrækning i covid-19-situationen, også med henblik på at understøtte arbejdspladser.

Lovens regler er udmøntet i bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 og vejledning nr. 9174 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19. Se bekendtgørelsen og vejledningen i boksen her på siden.

Reglerne er trådt i kraft i dag den 1. april 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag sendt orienteringsbrev ud til alle landets kommuner og regioner samt KL og Danske Regioner om reglerne.

Se orienteringsbrevet i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)