Opfordring til at udvise fleksibilitet i håndtering af indkøbskontrakter i forbindelse med covid-19

16-04-2020

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 1. april 2020 orientering om nye regler om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med covid-19. I forlængelse heraf udsendes i dag opfordring om fleksibilitet i forbindelse med kontrakthåndtering.

Social- og Indenrigsministeriet orienterede i brev af 1. april 2020 om bekendtgørelse nr. 327 af 1. april 2020 og vejledning nr. 9174 af 1. april 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Se orienteringbrev af 1. april 2020

KL har efterfølgende rejst spørgsmål om muligheden for at udvise fleksibilitet herudover i forbindelse med kontrakthåndtering.

Social- og indenrigsministeren opfordrer i forlængelse af ovenstående orientering i overensstemmelse med Finansministerens opfordring på statens område til, at der på det kommunale og regionale område inden for rammerne af økonomisk forsvarlig forvaltning udvises fleksibilitet over for leverandører i den foreliggende situation.

Social- og indenrigsministeren har i dag sendt orienteringsbrev ud til alle landets kommuner og regioner samt KL og Danske Regioner herom. 

Læs orienteringsbrev af 16. april 2020

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)