Politisk flertal kompenserer organisationer for aflyste arrangementer

02-04-2020

Alle partier i Folketinget er enige om en nødpulje, som skal hjælpe organisationer med udgifter som følge af aflyste arrangementer under coronakrisen.

Puljen er på fem millioner kroner.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Organisationerne er afgørende for socialt udsatte. Hvis de ikke var her, ville vi ikke have det samme velfærdssamfund for de hjemløse, de voldsramte og andre sårbare grupper. Derfor er det vigtigt, at organisationerne ikke bliver slået omkuld af udgifter til arrangementer, som de vælger at aflyse, fordi de udviser samfundssind. Nødpuljen er kommet i stand efter nødråb fra særligt små og lokale organisationer.

- Astrid Krag

Organisationer, der yder en frivillig indsats på det sociale område eller handicapområdet, kan ansøge om at få kompenseret et beløb, der svarer til deres udgifter, dog højst 100.000 kr. Det er en forudsætning for at opnå kompensation, at udgifterne ikke kan dækkes på andre måder.

Nødpuljen skal dække udgifter forbundet med aflysninger, som er meddelt fra d. 11. marts 2020, og hvor aftalen er indgået senest 11. marts 2020.

Organisationerne skal kunne dokumentere, at de har haft udgifter til aflysningen af arrangementet – fx at der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist.

Pengene fordeles af Socialstyrelsen og vil blive udbetalt løbende efter ”først-til-mølle” princippet, så de kan komme ud og virke i organisationerne hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon 4185 1360 (modtager ikke sms)

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Mette Thiesen, socialordfører, Nye Borgerlige, tlf.: 3337 5813

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 3337 4908