15 kommuner gør brug af ramme til skatteforhøjelser

27-08-2020

Som en del af udligningsreformen er der mulighed for, at kommuner med tab kan sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen.

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal lavet en udligningsreform, som sikrer et Danmark i bedre balance, så der er råd til velfærd i hele landet. Det indgår i aftalen, at kommuner med tab på reformen får mulighed for tilsvarende at øge indkomstskatten. Kommunerne kan selv beholde de ekstra skatteindtægter.

Som følge af dette udmeldte Social- og Indenrigsministeriet den 1. juli individuelle rammer til forhøjelser af indkomstskatten for 2021 for de kommuner, der har tab i udligningsreformen. Samlet set giver det disse kommuner mulighed for kommunale skatteindtægter for 430 mio. kr. i 2021.

15 kommuner har meddelt ministeriet, at de ønsker at gøre brug af deres ramme for 2021. Samlet set svarer det til skatteindtægter for 236 mio. kr., som er reserveret af kommunerne ud af den samlede ramme på 430 mio. kr. Kommunerne fastlægger deres skatteprocenter i forbindelse med budgetvedtagelsen medio oktober.

Se tabel over den reserverede ramme til skatteforhøjelser

Herudover har 12 kommuner ansøgt om at gennemføre skatteforhøjelser uden for de tildelte rammer vedrørende tab i udligningsreformen. Ministeriet er gået i gang med at behandle disse kommuners ansøgninger for at foretage en fordeling af restrammen på 194 mio. kr.

Fakta

  • Det følger af udligningsreformen, at kommuner med tab får mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025. Kommunerne kan selv beholde de ekstra indtægter.

Særligt for skatterammen i 2021 gælder det:

  • Hvis ikke alle kommuner søger om skatteforhøjelser svarende til tabet i udligningsreformen, prioriteres en evt. restramme til de få kommuner, som foruden de største tab i udligningsreformen har de største nettotab som følge af de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov, som udløber i 2021.
  • Følgende 12 kommuner har søgt om at gennemføre skatteforhøjelser uden for de tildelte rammer: Hillerød, Vallensbæk, Gentofte, Hørsholm, Greve, Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Fanø, Dragør, Hjørring og Lolland.
  • Social- og Indenrigsministeriet sigter på at give svar på ansøgningerne primo september. Kommunerne skal senest vedtage deres budgetter for 2021 den 15. oktober 2020.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, tlf. 25 23 92 66