Besøgsrestriktioner på visse sociale botilbud indføres også i Silkeborg

12-08-2020

Der indføres nu generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale botilbud i Silkeborg Kommune, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig. Restriktionerne gælder nu i både Aarhus og Silkeborg og indføres efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den kommende tid skal besøg på visse sociale tilbud i Silkeborg Kommune foregå på udearealerne. Restriktionerne kommer efter, at lignende begrænsninger for nyligt blev indført i Aarhus efter et stigende antal tilfælde af coronasmitte.

Besøgsrestriktionerne omfatter kun sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe. Det enkelte tilbuds ledelse skal vurdere, om der er beboere eller medarbejdere i risikogruppen ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer.

Restriktionerne indføres med en ændring af den gældende bekendtgørelse om mulighed for lokalt at indføre besøgsrestriktioner på offentlige og private sociale botilbud. Dette sker efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der også har indført restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre m.v.  i Silkeborg Kommune. 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger:

Jeg tager sundhedsmyndighedernes anbefaling meget alvorligt og indfører besøgsrestriktioner i Silkeborg Kommune for at beskytte sårbare mennesker. Som det også var tilfældet med Aarhus, sætter vi målrettet ind i Silkeborg ved kun at begrænse besøg på de tilbud, hvor der bor mennesker i risikogruppen. Vi følger nøje med i, hvordan situationen udvikler sig, så vi kan sætte ind lokalt, hvis behovet opstår. Samtidig vil vi fortsat have fokus på at beskytte beboere mod ensomhed og afsavn, og vi vil ophæve begrænsningerne igen, når situationen er bedre.”

- Astrid Krag

Det vil fortsat være muligt at besøge beboere på tilbuddene på udendørs arealer. Det vil også i såkaldt kritiske situationer og evt. også ved besøg fra 1-2 faste besøgspersoner være muligt at gennemføre besøg på indendørs arealer, hvis det vurderes at kunne gøres forsvarligt.

Læs ændringsbekendtgørelse om midlertidige besøgsrestriktioner i Silkeborg Kommune

Læs orienteringsskrivelse om bekendtgørelsen 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 4185 1360 (modtager ikke sms)