Beboere på sociale tilbud får nu bedre muligheder for at modtage besøg

21-12-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag lemper nu besøgsrestriktionerne på de sociale tilbud. Det betyder bl.a, at beboere på sociale tilbud, hvor der er restriktioner, kan få udpeget yderligere én særlig person, som vil have adgang til at komme på besøg indendørs.

I langt de fleste kommuner er der lige nu indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud med borgere i risikogruppen. I dag lempes restriktionerne, så beboere kan få udpeget en særlig nær pårørende, som må komme på besøg indendørs.

Dermed udvides antallet af personer, der kan komme på besøg, da en beboer i forvejen har ret til at få udpeget op til to faste besøgspersoner.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag siger:

Det er i høj grad lykkedes at skærme beboere på sociale tilbud mod smitte, og det skal vi blive ved med. Men det har betydet, at blandt andre mennesker med handicap har oplevet ensomhed og savnet besøg fra familie og venner. Derfor giver vi nu beboerne særlig adgang til at få besøg af f.eks. et medlem af den nærmeste familie. Og det kan foregå indendørs, så beboere ikke skal ud i vintervejret for at møde deres pårørende. Vi følger hele tiden situationen, så vi kan åbne op for besøg i et omfang, som sundhedsmyndighederne vurderer som forsvarligt.”

- Astrid Krag

Den særlige nære pårørende, som beboere nu kan få udpeget, kan altid besøge beboeren i eget værelse/bolig.

Tilbuddets ledelse kan beslutte, at de to faste besøgspersoner også må besøge beboerne i værelset/boligen, hvis det vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis borgeren har egen udendørs indgang til værelset/boligen. Der må dog maksimalt være to besøgende ad gangen sammen med beboeren.

Hvis tilbuddets ledelse har indrettet et besøgsrum, kan besøg fra de faste besøgspersoner også foregå her. Er dette heller ikke tilfældet, skal disse besøg ske udendørs.

Der er ikke ændret på mulighederne for at modtage besøg i kritiske situationer. Det betyder, at nære pårørende kan besøge en kritisk syg eller døende person, ligesom forældre eller andre nære pårørende kan besøge et barn under 18 år. Desuden kan nære pårørende besøge en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen ikke forstår og accepterer formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Lempelserne på socialområdet svarer til de lempelser, der også er kommet på ældreområdet på plejehjem og plejecentre m.v. Lempelsen af besøgsrestriktionerne træder i kraft den 21. december kl. 17.

Find bekendtgørelsen og orienteringsbrev om bekendtgørelsen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)