Fælles pressemeddelelse fra regeringen, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Sundhed Danmark

18-12-2020

Epidemien tvinger regeringen og Danske Regioner til at udskyde patientrettighederne til hurtig udredning og behandling til den 1. marts 2021. Dette gælder dog ikke på psykiatri-området, hvor rettighederne trådte i kraft igen den 1. september. Det er aftalt, at regionerne bruger privat kapacitet til at udrede og behandle patienter i størst muligt omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

I dag har Danske Regioner og regeringen indgået en ny aftale, der udskyder planen for genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling fra 1 januar til 1. marts 2021. Allerede genindførte rettigheder på psykiatriområdet, der trådte i kraft igen den 1. september, fastholdes.

Det stigende antal COVID-19 patienter betyder, at flere regioner må udskyde mange planlagte ikke-akutte behandlinger i denne kommende tid.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

I disse dage sætter udbredelsen af epidemien desværre kedelige rekorder, og det betyder, at vi må udskyde genindførslen af rettighederne i et par måneder. Der skal være plads i sundhedsvæsenet til at tage sig af akut opstået sygdom, kræftbehandling og andre livstruende sygdomme foruden COVID-19 patienter. De høje smittetal betyder, at der både er flere syge patienter, men også mere sygdom blandt personalet, og derfor er dette skridt nødvendigt.

Regeringen og Danske Regioner indgik i maj 2020 en aftale om en national plan genindførelse af patientrettigheder til hurtig udredning og behandling. I den nationale plan var forudsat, at antallet af COVID 19-patienter i intensivbehandling ikke oversteg 50 på landsplan. Pr. den 18. december er der 79 COVID-19 patienter i intensivbehandling. Det betyder, at mere end hver fjerde intensive sengeplads planlagt til COVID-19 aktuelt er i brug.

Formand i Danske Regioner Stephanie Lose siger:

Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at tage hensyn til personalet og sikkerheden for de patienter, som har størst behov her og nu. Derfor har vi aftalt med regeringen at udskyde genindførslen af patientrettigheder. Men det er vigtigt at sige til befolkningen, at selvom sundhedsvæsenet er presset af COVID-19, så er hospitalerne klar til at behandle alt, der kan være alvorligt. Vi må ikke sætte den tidlige opsporing og behandling af f.eks. kræft over styr, så man skal altid kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har mistanke om sygdom.

Det er også aftalt, at regionerne inddrager privat kapacitet til udredning og behandling i størst mulig omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse. Regionerne har indgået tillægsaftaler med private sygehuse og klinikker. Aftalerne kan bidrage til, at regionerne kan håndtere det ekstra pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet som følge af COVID-19. Der er tilsvarende indgået en aftale med privatpraktiserende speciallæger med samme formål.

Nis Alstrup, bestyrelsesformand i Sundhed Danmark siger:

Vi har fuld forståelse for den pressede situation, regionerne står i grundet de høje smittetal, som vi desværre oplever i øjeblikket. De private hospitaler og klinikker stiller derfor fortsat deres kapacitet til rådighed til afvikling af ventelisterne, så flest muligt patienter fortsat kan behandles hurtigst muligt.

Regeringen har i forlængelses heraf aftalt et forståelsespapir med Sundhed Danmark og Dansk Erhverv, som repræsenterer den private sygehuskapacitet.

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv siger:

Kampen mod corona er en fælles kamp, og vi har og tager alle et ansvar for at få Danmark bedst muligt ud af coronakrisen. Det er godt med en ny aftale, som betyder, at private aktører bidrager til at holde sundhedsvæsenet åbent, så borgere fortsat kan blive udredt og behandlet til gavn for borgere, virksomheder og samfundet som sådan.

I den seneste nationale risikovurdering fremgår, at der i forhold til sygehuskapacitet ses en stigende kapacitetsbelastning, og at der i den kommende tid forventes et stigende antal indlagte COVID-19-patienter.

Fakta:
Udredningsretten betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Behandlingsretten indebærer, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Læs: Fælles forståelse mellem regeringen, Dansk Erhverv, Sundhed Danmark og Danske Regioner om brug af privat Sygehuskapacitet under COVID-19

Læs: Aftale om genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233