Forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge bliver permanent med finansloven

06-12-2020

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finanslovaftalen for 2021 enige om gøre forsøgsordningen med gratis psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst permanent.

Regeringen og aftalepartierne er enige om at afsætte 22,8 mio. kr. i 2021 og 47,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem til den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst. Forsøgsordningen med gratis psykologbehandling har hidtil været finansieret med satspuljeaftaler. Ordningen vil desuden blive udvidet, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år fra 2. halvår 2021.

Med finanslovsaftalen har aftalepartierne prioriteret at gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende, hvilket der er afsat tilsammen 21,4 mio. kr. til i perioden 2021- 2024. Headspace arbejder for at gribe unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, inden deres udfordringer vokser sig større.

Tiltagene skal ses i sammenhæng med den kommende 10-års plan for psykiatrien, som har fokus på at løfte indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Stadig flere unge mennesker kæmper med angst og psykisk mistrivsel. Vi skal kunne tilbyde dem den bedst mulige hjælp. Når de ikke trives, er det et fælles samfundsansvar. Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde gratis psykologhjælp til unge og gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende. Det er tilbud, som skal være med til at gribe de unge, før de bliver alvorligt syge.

Mænds sundhed på dagsordenen

Aftalepartierne har valgt at afsætte i alt 4 mio. kr. til Forum for Mænds Sundhed, som er et partnerskab, der søger at skabe lighed i sundhed ved at sætte mænds sundhed på dagsordenen og skabe målrettede sundhedstilbud til mænd.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Hvis vi skal bekæmpe ulighed i sundhed, er det vigtigt, at vi sætter fokus på køn som et parameter. Mænd lever kortere end kvinder, er oftere enlige og dør i højere grad end kvinder af sygdomme som f.eks. kræft. Det kan være en udfordring, at få mænd i tale, når det handler om sundhedsfremme og forebyggelsesarbejde. Derfor er det vigtigt med et tilbud, der bl.a. fokuserer på at motivere mænd til bedre sundhed.

Samlet set er der med finanslovaftalen prioriteret 200 mio. kr. til forskellige initiativer på sundhedsområdet i 2021-2024. Midlerne kommer i forlængelse af økonomiaftalerne, som løftede regionerne med godt 1,3 mia. kr. i 2021 og kommunerne med 1,5 mia. kr. i 2021.

Faktaark om finanslovsaftalen 2021 på sundhedsområdet

Forlængelse og udvidelse af tilbud om gratis psykologhjælp til 18-24-årige  

Udbredelse af Headspace 

Forum for Mænds Sundhed 

Forlængelse af auditiv indsats AVT program til børn med høretab faktaark.pdf 

Sorglinjen

Forsøgsordning med glukosemålere 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet