Knapt 40 mio. kr. til rygestopindsats for udsatte grupper

22-12-2020

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes rygestopindsats til udsatte grupper.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb.

Det blev i forbindelse med puljeopslaget besluttet, at midlerne primært målrettes personer med en psykisk lidelse.
19 projekter fordelt på 24 kommuner modtager tilsagn for i alt 39,67 mio. kr.

Ansøgerkommuner, der har fået tilsagn:

Kommune:

           

Tildelt beløb
(kr.):

Brønderslev 

 

1.964.400 

Esbjerg

 

  3.071.364

Favrskov

 

 1.910.693

Haderslev

 

 762.976

Helsingør

 

 3.546.975

Holstebro, Lemvig og Struer

 

 2.233.341

Horsens

 

1.826.817

Køge, Stevns og Faxe

 

1.889.408

Nyborg

 

1.892.475

Randers

 

2.817.800

Rebild

 

2.547.070

Roskilde

 

4.661.972

Silkeborg

 

1.795.200

Skanderborg og Odder

 

2.006.000

Svendborg

 

2.885.810

Vejen

 

854.800

Vejle

 

1.471.120

Viborg

 

1.314.919

Ærø

 

216.800

I alt

 

39.669.940

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet