Udvidelse af den eksisterende COVID-19-testkapacitet

10-12-2020

Der ses aktuelt en voldsom stigning af antallet smittede med COVID-19, og der forventes yderligere pres på testkapaciteten i de kommende uger. Derfor udbygges den offentlige testkapacitet, og hurtigtest skal være et nyt supplement i indsatsen.

Antallet af smittede med COVID-19 i Danmark stiger voldsomt. Kombineret med, at der frem mod jul forventes fortsat pres på testkapaciteten, er der behov for at øge testkapaciteten betragteligt op til og henover jul og nytår. 

Regeringen vil udbygge den offentlige testkapacitet markant i dagene op til jul. Regionerne har tilkøbt mere laboratoriekapacitet i det private, og TestCenter Danmark er også ved at se på, hvordan de kan udvide analysekapaciteten ved hjælp af private leverandører. Herudover skal hurtigtest tages mere systematisk i brug som en del af den offentlige coronaindsats.  

Hurtigtest som et supplement til PCR-tests

I den nuværende situation med en akut og kraftig stigning i smitten, vurderes det, at der er behov for at supplere den offentlige testindsats med brugen af hurtigtest. Man skal dog være opmærksom på, at hurtigtest ikke er lige så præcise som PCR test, og de vil derfor ikke kunne anvendes til samme formål som PCR-test, jf. boks 1. Hurtigtest vil alene tilbydes som et supplement til de offentlige PCR-test til fx screening af bestemte grupper og arbejdspladser eller ifm. begivenheder.

Boks 1. Uddybende om anvendelsen af hurtigtest
  • En hurtigtest (antigentest) foretages ved podning i næsen.
  • Resultatet af en hurtigtest kan aflæses efter 15 – 30 minutter. Denne testtype giver derfor mulighed for at få et hurtigt svar.
  • Myndighederne vurderer, at hurtigtests ikke kan anvendes til samme formål som PCR-tests. For eksempel vil alene PCR-test blive brugt til at tester personer med symptomer, test af nære kontakter og udbrudshåndtering.  
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233