Den Sociale Investeringsfond skal investere i bedre trivsel og i indsatser målrettet udsatte børn og unge

24-02-2020

Den Sociale Investeringsfond skal i 2020 investere i trivsel, udsatte børn og unge, arbejdsmiljø og forebyggelse af livsstilssygdomme. Temaerne er fastlagt af partierne bag fonden.

Den Sociale Investeringsfond skal i 2020 investere i bedre trivsel og indsatser målrettet udsatte børn og unge. Temaerne er netop aftalt mellem partierne bag Den Sociale Investeringsfond (S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA). Samtidig får fonden mere fleksible rammer for sit arbejde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal investere i mennesker, ikke mindst når det gælder udsatte børn og unge. Det betaler sig, for hvis vi løfter udsatte mennesker, er det godt for den enkelte, og det frigør samtidig kræfter til bedre velfærd. Vi ved f.eks., at mange unge mistrives, hvilket kan gå ud over både skolegang, uddannelse og job. Her skal vi sætte tidligt ind, så udfordringer i opvæksten og ungdommen ikke følger med langt ind i voksenlivet. Det er den vej, vi ønsker at føre socialpolitikken.”

- Astrid Krag

Trivsel er et helt nyt tema for fonden. Samtidig udvides de tidligere aftalte indsatsområder omkring anbragte børn og børn af forældre med misbrug, så de omfatter udsatte børn og unge bredt, for eksempel hjemløse unge. Fonden skal desuden fortsat investere i temaerne arbejdsmiljø og borgere i risiko for livsstilssygdomme, der blev politisk besluttet i 2019.

Den Sociale Investeringsfond er opdelt i to underfonde. En investeringsfond, som skal investere i sociale investeringsprogrammer, og en udviklingsfond, der skal udvikle og modne sociale investeringsprogrammer. Som noget nyt kommer temaerne til at gå på tværs af de to underfonde, hvor de tidligere har været bundet til enten investerings- eller udviklingsfonden.

Bestyrelsesformanden for Den Sociale Investeringsfond, Karen Hækkerup, er meget tilfreds med temaerne og de mere fleksible rammer for fondens arbejde:

”Vores erfaringer fra arbejdet det første år har vist, at der er interesse for sociale investeringsprogrammer, men også meget begrænsede erfaringer med og viden om sociale investeringer i Danmark. Derfor står fonden over for et stort arbejde, der skal ske i et samarbejde med myndigheder, velfærdsleverandører og investorer, for at udvikle og modne et marked for sociale investeringsprogrammer. Derfor sætter vi i bestyrelsen stor pris på, at aftalekredsen har givet fonden et lidt større handlingsrum – med brede og tværgående temaer.”

- Karen Hækkerup

Aftalekredsen har desuden besluttet, at fondens bestyrelse kan indstille ét supplerende tema. Temaet skal godkendes i aftalekredsen.

Fakta om Den Sociale Investeringsfond

  • Den Sociale Investeringsfond blev til som en del af satspuljeaftalen for 2018. Lovforslaget, der etablerede fonden, blev vedtaget i Folketinget i december 2018. Fonden har en samlet startkapital på 78 mio. kr.
  • Det fremgår af loven, at aftalepartierne bag fonden (S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA) årligt beslutter, hvilke temaer fonden skal arbejde med.
  • Det er bestyrelsen for fonden, der træffer beslutning om fondens aktiviteter og disponerer over fondens midler inden for rammerne af de politisk besluttede temaer. 
  • Derudover er der knyttet et rådgivende udvalg til fonden med henblik på at indsamle relevant viden og erfaringer fra bl.a. vidensinstitutioner og civilsamfundsorganisationer.

Yderligere oplysninger

Andreas Hald, pressemedarbejder i Social- og Indenrigsministeriet, tlf. 41 85 12 66
Julie Grunnet Wang, kontorchef i Virksomme Indsatser og Investeringer, tlf. 60 93 90 57
Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatsleder, Den Sociale Investeringsfond, tlf. 25 83 64 05