Evaluering af lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

17-02-2020

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er blevet evalueret.

Den 1. januar 2018 trådte lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i kraft. Med loven har visse regionale og kommunale døgntilbud mulighed for at sælge ferieledsagelse til beboerne.

Loven udmønter en del af satspuljeinitiativet fra 2016 om revision af servicelovens voksenbestemmelser, og med satspuljen blev der afsat midler til en evaluering af loven, som skulle finde sted i 2019. Rambøll har evalueret loven og udarbejdet evalueringsrapporten her på siden.

Rapporten viser, at loven anvendes, og at der overordnet er tilfredshed med den. Social- og indenrigsministeren skal sammen med Folketingets partier nu tage stilling til, om der skal iværksættes initiativer eller foretages justeringer af loven på baggrund af evalueringens konklusioner.