Fejl i to satser på handicapområdet

07-02-2020

Der er konstateret fejl i to satser på handicapområdet.

Nogle borgere kan have fået udbetalt for lidt i relation til to ydelser efter servicelovens regler på handicapområdet, fordi der har været fejl i følgende satser:

  • Satsen for ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.
  • Satsen for løn til pasning af nærtstående ved alvorlig sygdom eller handicap efter servicelovens § 118.

Der er udsendt en orienteringsskrivelse til kommunerne, som kan findes på retsinformation.dk .