Forebyggende foranstaltninger går forud for de fleste anbringelser

12-02-2020

I langt de fleste tilfælde er der sat ind med forebyggende foranstaltninger, før et barn anbringes. Social- og indenrigsminister Astrid Krag finder det bekymrende, at man tilsyneladende venter længe med anbringelse, selvom der er tegn på mistrivsel.

Når et barn anbringes, er der i de fleste tilfælde forsøgt med forebyggende indsatser som aflastningsordning eller støtte i hjemmet forinden.

Omkring 80 pct. af de førstegangsanbragte børn og unge i alderen 3-17 år, som blev anbragt uden for hjemmet i 2018, havde modtaget en forebyggende indsats eller foranstaltning inden for de foregående år.

Hver femte anbragte i aldersgruppen havde modtaget forebyggelse i samtlige fire foregående år. Det viser en velfærdspolitisk analyse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler:

”Analysen tyder på, at vi som samfund tøver for længe med at gribe ind. Den samme advarsel har flere organisationer kommet med. Når vi anbringer en 12-årig, ligger der ofte flere dårlige år bag. Vi svigter som samfund, hvis vi griber ind for sent eller slet ikke griber ind, når børn svigtes. Analysen vil indgå i vores arbejde på anbringelsesområdet, hvor vi skal være langt bedre til at sætte børnene først i systemet.”

- Astrid Krag

Analysen viser desuden, at der ud over forebyggende foranstaltninger er modtaget underretninger om langt de fleste børn, som blev anbragt i 2018. I de tre år op til anbringelsen var der således modtaget underretninger om ca. 90 pct. af de førstegangsanbragte i alderen 3-17 år. Blandt de 0-2-årige var der forud for anbringelsen modtaget underretninger om 63 pct.

I ca. 40 pct. af alle tilfældene var underretningen modtaget allerede i 2015, altså tre år forud for anbringelsen.

Fakta

  • Omkring 80 pct. af de førstegangsanbragte børn og unge i alderen 3-17 år havde modtaget en forebyggende indsats eller foranstaltning på et tidspunkt i perioden 2014 og frem til, at de blev anbragt uden for hjemmet i 2018.
  • Blandt de 3-17-årige førstegangsanbragte i 2018 havde 20 pct. modtaget en forebyggende indsats eller foranstaltning i både 2014, 2015, 2016 og 2017.
  • I perioden 2015 og frem til iværksættelse af anbringelsen var der modtaget underretninger om ca. 90 pct. af de førstegangsanbragte i alderen 3-17 år.
  • Blandt de førstegangsanbragte børn og unge, der var modtaget underretninger om i perioden 2015 frem til iværksættelse af anbringelsen i 2018, var der modtaget underretninger allerede i 2015 om ca. 40 pct. af børnene.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Jonas Schytz Juul, josj@sim.dk, tlf. 30 29 11 07
Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)