Ministre varsler handlingsplan efter redegørelse om fangeflugten i Slagelse

03-02-2020

Der burde have været en bedre dialog om sikkerheden mellem politi og sygehus i sagen om en surrogatfængslet bandeleder, der i november flygtede fra sygehuset i Slagelse. Og sygehuset burde have udnyttet muligheden for at afskære besøg såvel som kontrolleret besøgende. Det konkluderer justitsminister Nick Hækkerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på baggrund af en redegørelse om fangeflugten.

Det var et voldsomt hændelsesforløb for de ansatte på Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisygehus Slagelse, da en surrogatfængslet bandeleder i november måned flygtede fra afdelingen.

Det fremgår af en redegørelse, som justitsminister Nick Hækkerup har modtaget fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten og kriminalforsorgen samt Region Sjælland, og som nu er oversendt til Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Ud over en beskrivelse af hændelsesforløbet, hvor den fængslede sammen med en medsammensvoren truede sig ud ved hjælp af indsmuglede pistoler, redegøres der for, om myndighederne har fulgt lovkrav, retningslinjer og procedurer i sagen.

Her konstateres det, at politiet burde have haft en bedre dialog med sygehuset om sikkerheden ved besøg. Samtidig kunne sygehuset have udnyttet de muligheder, der er i psykiatriloven, for at afskære besøg i større omfang, ligesom sygehusets sikkerhedsafdeling burde have været tilkaldt med henblik på at kontrollere besøgende.

Nick Hækkerup:

Redegørelsen viser, at der burde have været en bedre dialog mellem politiet og sygehuset om sikkerheden ved besøg. Det er selvfølgelig utilfredsstillende. Rigspolitiet har derfor indskærpet over for alle politikredse, at der skal være en bedre dialog om sikkerhedsforanstaltningerne. Men den her problematik handler ikke kun om flugten fra Slagelse – vi har et generelt problem med for mange fangeflugter. Derfor har jeg også før jul bestilt en samlet handlingsplan til at imødegå problemet med fangeflugter fra myndighederne.

På baggrund af hændelsen i Slagelse blev der allerede i december aftalt tre initiativer mellem myndighederne og regionerne. Her blev det aftalt, at der skal være mere psykiatrisk lægebistand, når det skal vurderes, om et bandemedlem skal varetægtsfængsles i surrogat, og at der skal være grundigere drøftelser om sikkerheden mellem psykiatrien og politiet. Endelig blev det aftalt, at der skal være en tættere dialog mellem psykiatri og anklagemyndighed vedrørende spørgsmål om forlængelse af placering i psykiatrien, så bandemedlemmers ophold i psykiatrien begrænses, når behovet ikke længere er der.

Magnus Heunicke:

Der er ingen medarbejdere i sundhedsvæsenet, der skal opleve at blive truet, og det skal vi som samfund kunne sikre. Jeg har selv talt med medarbejdere på Psykiatrisygehuset i Slagelse, hvor patientflugten fandt sted. Det gjorde stort indtryk på mig, hvor voldsom en oplevelse, det har været for dem, hvilket redegørelsen bekræfter. Derfor skal vi på baggrund af redegørelsen og den kommende handlingsplan i gang med at se på hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at forebygge lignende hændelser.

På baggrund af flere fangeflugter de senere år, har justitsminister Nick Hækkerup bestilt en samlet handlingsplan til at imødegå problemet med fangeflugter, hvor der blandt andet ses på, om der er de rette regler og procedurer til at sætte effektivt ind over for problemet. Erfaringerne fra redegørelsen om fangeflugten fra Slagelse vil indgå i handlingsplanen.

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent Anne-Marie Mohr Nielsen, Sundheds- og Ældreministeriet, tlf.: 30 46 03 98, mail: ammn@sum.dk