Opdateret notat om elementer i udspillet til en udligningsreform

27-02-2020

Det skal understreges, at beregningerne og konsekvenserne for kommunerne af udspillet er de helt samme som tidligere udmeldt.

Social- og Indenrigsministeriet har opdateret kapitel 5 i notatet ”Detaljeret gennemgang af elementerne til udspil i udligningsreform”.

Opdateringen indebærer en uddybende beskrivelse af grænsen for beskatningsgrundlag, og hvad den enkelte kommunes provenu fra selskabsskat betyder i forhold til muligheden for at få tilskud og tilskuddet størrelse.

Derudover er rettet en tastefejl i afsnittet om, hvilke kriterier kommunerne skal opfylde for at få del i hovedstadspuljen. Her stod ”andel af udlændinge pr. indbygger over 2 pct.” Der skulle have stået 20 pct.

Det skal understreges, at beregningerne og konsekvenserne for kommunerne af udspillet er de helt samme som tidligere udmeldt. 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 16 60 (modtager ikke sms)