Virkninger af regeringens udspil til udligningsreform

12-02-2020

Regeringen fremlægger tal for delelementerne i udspillet til en udligningsreform, som partierne har fået udleveret.

Regeringens udspil til en udligningsreform indeholder en række delelementer, der tilsammen afgør, hvor meget den enkelte kommune skal modtage eller bidrage mere end i det nuværende tilskuds- og udligningssystem.

De enkelte elementer i reformudspillet og deres virkninger er nu offentliggjort i en tabel fra regeringen. Tabellen er helt sammenlignelig med tabellerne i Finansieringsudvalgets rapporter. Regeringen fremlægger også et notat om grundlaget for de foreslåede ændringer i udgiftsbehovet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”I weekenden præsenterede vi disse tal for partierne. Nu er de relevante tal lagt åbent frem, og vi opfordrer alle partier, der er klar til at tage ansvar, til at komme til forhandlinger. Vi har en fælles opgave i at rette op på skævhederne i det nuværende system og skabe en mere retfærdig udligning.”

- Astrid Krag

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Regeringen ønsker en mere retfærdig udligning og et Danmark, der er i balance. Flere har efterspurgt yderligere tal fra regeringen, og det har vi intet problem med. De viser nemlig helt tydeligt, hvad regeringen foreslår: At velstillede kommuner skal bidrage mere til at sikre velfærd i hele landet. Vi ser frem til at diskutere det politiske indhold med partierne.”

- Astrid Krag

 

Note 27. februar 2020: Notatet "Detaljeret gennemgang af elementerne i udspillet til en udligningsreform" er opdateret med ændring af slåfejl og uddybning af et enkelt kriterie for, hvornår en kommune kan få hovedstadstilskud.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)