Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN's Handicapkomité (CRPD)

30-01-2020

Bemærkninger til rapportudkastet kan fremsendes indtil torsdag 27. februar 2020, kl. 12.00.

Danmark skal aflevere sin 2. og 3. kombinerede periodiske rapport vedrørende FN's Handicapkonvention (CRPD) i april 2020.

Rapporten tager udgangspunkt i komitéens fremsendte List of Issues på baggrund af konventionens artikler samt Danmarks 1. periodiske rapport fra 2011.

Bemærkninger til rapportudkastet kan forud for den endelige færdiggørelse fremsendes til kontoret for Socialjura og International (jurint@sm.dk) indtil torsdag den 27. februar 2020 kl. 12.00.

Find rapportudkastet, dets bilag og FN-komitéens List of Issues i boksen her på siden.